Personliga inställningar

Ändra uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

  1. Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil.
  2. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
  3. Gör ändringar i panelen.
  4. Klicka på Klart när du är klar.

Välj dina pronomen

När pronomen är redigerbara kan du välja dina pronomenvärden på profilsidan, som du kommer åt genom att klicka på ditt eget namn i basnavigeringsmenyn. Om det finns pronomenvärden kan du klicka på dem för att redigera dem, annars visas uppmaningen Lägg till pronomen.

Add pronouns to your profile's basic information as an instructor

Om du vill lägga till pronomen väljer du pronomenfältet. Du kan välja från rullgardinsmenyn eller ange ett sökelement och filtrera listan. Du kan lägga till flera värden. Pronomenvärdena visas för andra användare i den ordning du väljer dem, så att du kan prioritera dem enligt dina egna önskemål. Om administratören har möjliggjort pronomenalternativ för flera språk kan du lägga till de pronomen du använder på andra språk du talar. Du kan även ta bort pronomen du valt.

Add pronouns to your profile's basic information as an instructor

Om du inte ser de pronomenalternativ som du vill välja kan du skicka en förfrågan, om det tillåts. Förfrågningar skickas till administratören för granskning och godkännande.

New personal pronoun request

Dina pronomen kommer att visas för andra användare. I dina kurser visas de på olika platser i interaktiva verktyg, gruppaktiviteter och namnlistor. Om du inte vill att andra ska se dina pronomen bör du ta bort dem.

How personal pronouns are shown in a course's roster

 

Platser där pronomen visas i Ultra-kursvyn:

Platser där pronomen visas i Ultra-kursvyn
Avsnitt Plats
Grupputvärderingar

En användare kan se gruppmedlemmarnas pronomen i översiktspanelen
En användare kan se gruppmedlemmarnas pronomen medan de gör utvärderingen

Kamratgranskning Användare som har behörighet att se kamratgranskarens namn ser även granskarens pronomen ovanför återkopplingen när de tittar på en deltagares försök
Kursens deltagarförteckning  
Deltagarförteckning Användare kan se andra användares pronomen i kursens deltagarförteckningsvy
Användarhantering

Användare kan se användarnas pronomen när de söker efter användare att skriva in i kursen
Användare kan se en användares pronomen när de redigerar användaren i kursens deltagarförteckning
Användare kan se en användares pronomen när de redigerar användarens anpassningar

Kommunikationsverktyg  
Diskussioner Användare kan se andra användares pronomen tillsammans med deras svar
Meddelanden

Användare kan se andra användares pronomen när de söker efter meddelandemottagare
Användare kan se andra användares pronomen i meddelandepanelen

Kursadministration och resultat

Lärare och bedömare kan se användarnas pronomen i rutnätsvyn
Deltagarna kan se sina egna pronomen när de tittar på sina egna resultat

Grupper

En användare kan se pronomen för användarna i en grupp
Lärare kan se deltagarnas pronomen i grupphanteringsvyn

Användarprofil

En användare kan se sina egna pronomen på sin profilsida
En användare kan se sina egna pronomen när de redigerar sin profil i panelen för profilinställningar


Ändra lösenord

Du kan ändra ditt lösenord med länken Glömt lösenordet? på inloggningssidan. Om du redan har loggat in måste du logga ut för att komma åt sidan.

Ange ditt förnamn, efternamn och användarnamn. Du måste ha en aktiv e-postadress kopplad till ditt konto för att ta emot anvisningarna. Eller ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.

När du har skickat informationen kan du skapa ett nytt lösenord med hjälp av de anvisningar som skickas via e-post. Ditt befintliga lösenord är aktivt tills du har ändrat det.

Du kan även ändra ditt lösenord från din profilsida. Gå till din profil och välj Ändra lösenord. I panelen Ändra lösenord skriver du in ditt gamla lösenord och det nya. Klicka på Spara när du är färdig.

Om du ändrar systemlösenordet påverkar det inte några externa konton (till exempel Google) som du använder för att logga in i Blackboard Learn.