Visa din profil

Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

  • Profilbild: Ladda upp en bild för att ersätta den allmänna silhuetten.
  • Grundläggande information: Redigera din personliga information.
  • Lösenord: Ändra systemlösenordet.
  • Globala aviseringsinställningar: Konfigurera aviseringar för kursaktiviteter.

Användarnamn visas i hela systemet om ditt lärosäte tillåter det.

Ladda upp din bild

Du kan lagra en bildfil i din profil.

  1. Peka på den allmänna silhuetten eller din bild och välj pennikonen när du vill ladda upp, ändra eller ta bort en bild.
  2. På panelen väljer du Ladda upp ny profilbild och därefter bläddrar du efter bilden på din dator. Du kan även dra en fil till området Ladda upp.
  3. Din bild sparas automatiskt. Stäng panelen för att återgå till din profil.

Ta bort eller ändra din bild: Ladda upp eller dra in en annan bild. Om du vill gå tillbaka till den allmänna silhuetten väljer du ikonen Ta bort bilden för att radera din befintliga bildfil.

Ändra uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv.

  1. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
  2. Gör ändringar i panelen och klicka på Klart.

Video: Edit Your Profile


Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


Var visas min bild?

Din profilbild visas på kursinnehållssidor, i kurskort, deltagarförteckningar, diskussioner, konversationer och meddelanden bredvid din aktivitet. Du kan se deltagarbilder i samma områden i dina kurser och i Kursadministration och resultat.