Verktyg

I listan där ditt namn visas väljer du Verktyg för att komma åt globala funktioner som ligger utanför en kurs.

De Blackboard-verktyg som används i alla kurser och som du redan känner till finns tillgängliga på sidan Verktyg, till exempel innehållssamlingen, mål, Enterprise-enkäter och portföljer.

Din sida hålls prydlig eftersom du bara ser de verktyg som du har åtkomst till.