Kontrollera om din webbläsare fungerar korrekt med din Blackboard Learn-version.

Om du använder en skärmläsare ska du använda ChromeTM och JAWS® i Windows® och Safari® och VoiceOver på en Mac®. Gå till Tillgänglighet för att läsa mer om hur Blackboard arbetar för att göra programmen mer tillgängliga.

Kompatibla webbläsare

Kör webbläsarkontrollen för att se om din webbläsare har stöd för Blackboard Learn.

Mer information om Blackboards allmänna riktlinjer för webbläsarkompatibilitet och om Javascript, cookiefiler och annan programvara finns i avsnittet Policy för webbläsarstöd.

De senaste uppdateringarna för flera webbläsare har inkluderat ändringar i hur webbläsaren hanterar cookies från tredje part. Dessa ändringar kan påverka verktyg från andra leverantörer som interagerar med Blackboard Learn. Om du har problem med att komma åt ett integrerat verktyg efter en webbläsaruppgradering ska du redigera din webbläsares inställningar för att tillåta webbplatser att spara och läsa cookiedata. Du hittar instruktioner för Chrome, Safari, Firefox och Edge online.

Kompatibla webbläsare
  Webbläsarversioner för stationära datorer Basversioner för webbläsare för mobila enheter1
Chrome 87+ 33+
Edge2 87+ 46+
Firefox 78+ 33+
Safari 13+ (stationär dator, endast Mac OS) På iOS 12+

1. Mobila webbläsare stöder även originalupplevelsen. Äldre teman stöds inte på dessa webbläsare, men det kan gå att använda dem ändå. Blackboard App och Blackboard Instructor är ursprungliga appar som stöds för mobiler och surfplattor som interagerar med Blackboard Learns servrar. De här apparna kan ha egna enhetskrav.

2. Ett känt Microsoft Edge-problem gör att det inte går att bifoga och skicka in öppna Microsoft Office-filer i Blackboard Learn-kurser. För att förhindra problem med filinlämning om du använder Microsoft Edge får du en varning från Learn om att du bör stänga filerna innan du laddar upp dem. Meddelandet visar bara den första gången som du stöter på ett arbetsflöde för filuppladdning i en Learn-session.

Blackboard rekommenderar JRE-versionerna 7 och 8 för de funktioner som är beroende av den. Version 6 av JRE kan fungera, men kan även leda till oväntade beteenden. Oracle har bekräftat vissa säkerhetsproblem med version 6 av JRE.

Inga andra webbläsarplugins krävs för Blackboard Learn. Se Policy för webbläsarstöd i det här avsnittet för mer information om plugin-program för webbläsare, tekniska hjälpmedel och övriga stödprogram.


Webbläsarkompatibilitet för Analytics for Learn

Analytics for Learn levererar rapporter och visualiseringar via affärsanalysverktyg från utomstående företag som samarbetar med Blackboard, i synnerhet Microsoft (Reporting Services) för inbäddade rapporter och Pyramid (Pyramid BI Office) för panelsammanställningar. Dessa produkter har egna åtaganden gällande webbläsarstöd. Därmed kan följande information ändras utifrån de produktbeslut som fattas av våra samarbetspartner.

Rapporter från Analytics for Learn som visas inuti Learn fungerar i alla webbläsare som Learn fungerar i. Fristående rapporter från Microsoft Reporting Services fungerar även de i samma webbläsare som Learn. På Microsofts webbplats finns mer information om webbläsarkompatibilitet för Microsoft Reporting Services.

För att du ska kunna se analyspaneler från Pyramid behövs en webbläsare som är kompatibel med HTML-5. För att sätta samman analyspaneler med Pyramid behövs en NPAPI-kompatibel webbläsare eftersom pluginprogrammet Microsoft Silverlight behövs. Google Chrome har inte längre stöd för NPAPI, så den webbläsaren kan inte användas. De som använder Firefox eller Safari måste installera och konfigurera pluginprogrammet Silverlight för att kunna använda funktionen.


Stöd för originalupplevelsen

Det här avsnittet gäller endast för användare av Blackboard Learn som hyrprogram.

Vissa gränssnitt i Blackboard Learn som hyrprogram har ännu inte uppdaterats till Ultra-gränssnittet. Dessa gränssnitt innefattar bland annat följande områden:

  • Original-kursvyn – med Blackboard Learn Original-kursvyn
  • Områdena med administratörsinställningar
  • Innehållssamling
  • Enterprise-enkäter
  • Målsättningshanteraren
  • Resultatgranskningsfunktionerna

De här Original-gränssnitten är inte anpassade för surfplattor och mobiltelefoner, även om det ibland går att använda dem ändå.