Enkel navigering

Helt fra du logger på, har du tilgang til hovedfunksjonene i menyen hvor navnet ditt vises. Det er lett å gå tilbake til listen uansett hvor i systemet du er – også fra emner. Du ser menyen bak andre åpne lag.

Når du velger en lenke i menyen, ser du en oversikt over alle emnene dine. Hvis du for eksempel velger Vurderinger, ser du alle vurderingsoppgaverne dine, organisert etter emner. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Du kommer til å besøke mange steder!

Institusjonssiden: Her finner du informasjon om institusjonen din.

Profil: Velg navnet ditt i listen, og gjør endringer i nettprofilen din.

Aktivitetsstrøm: Her ser du alt som skjer i emnene dine, og visningen oppdateres hvert minutt.

Emner: Gå til tidligere, nåværende og fremtidige emner.

Organisasjoner: Åpne organisasjonene du er leder for eller medlem av.

Kalender: Se emneaktiviteter og leveringsfrister for alle emnene dine.

Meldinger: Se og send meldinger i alle Ultra-emnene dine.

Vurderinger: Se hva som må vurderes i de ulike emnene dine.

Verktøy: Bruk globale funksjoner som ikke er tilknyttet emner, for eksempel mapper eller Mitt innhold.