Institutionssida

Din Lärosätessida är alltid nära tillhands i basnavigeringen. Lärosätessidan är en samlad resurs för din akademiska gemenskap. Hitta resurser, användbara länkar och övrigt viktigt innehåll kopplat till ditt lärosäte.

Välj Lärosätessida i basnavigeringen för att se vilka moduler du har tillgång till.

Ditt lärosäte bestämmer vilken sida som är den första som visas när du har loggat in.


Så här är lärosätessidan uppbyggd

Ditt lärosäte kan anpassa lärosätessidan med en egen logotyp och banderoll. Lärosätets namn visas även överst på sidan.

Moduler visas under banderollen och lärosätesinformationen. Det finns två typer av moduler: Användbara länkar och anpassat innehåll.

Modulen Användbara länkar är en lista med länkar som lärosätet vill dela om ett ämne, en händelse eller ett tema. En modul med användbara länkar kan innehålla en banderoll, en rubrik och en beskrivning. De första fyra länkarna visas i modulen. Om du vill visa alla länkar väljer du Visa alla. En panel öppnas med alla länkar som finns i modulen.

Modulen Anpassat innehåll kan se annorlunda ut beroende på hur ditt lärosäte konfigurerar den. Modulen kan innehålla text, bilder, videor och externa verktyg som ditt lärosäte använder.


Vad visas inte på sidan för lärosätet?

lärosätessidan kan du hitta värdefulla resurser för ditt lärosäte, men de kanske inte innehåller allt du behöver. Ta en titt på lärosätessidan då och då för att se vad som uppdaterats.

Se till att även titta på övriga områden så att du hänger med i dina kurser: