This information applies only to the Ultra experience.

”Ultra” beskriver det helt nya användargränssnittet och de nya arbetsflödena i Blackboard Learn.

Varför inte prova själv? De intuitiva och smidiga interaktionerna i vår moderna design är enkla och roliga att använda.

Använd valfri enhet! Vårt gränssnitt är snabbt och smidigt och passar alla datorer, datorplattor och smarttelefoner.

Missa ingenting från dina kurser. I aktivitetsflödet hittar du en ordnad lista över allt som händer i dina kurser. Välj ett objekt och kör igång!


Har jag Ultra?

Du har Ultra-gränssnittet om ditt namn visas i den vänstra panelen i fönstret efter inloggningen. Du kan navigera till viktiga funktioner utanför kurserna från listan.

När du klickar på en valfri länk från listan visas en global vy för alla kurser. Öppna den globala kalendern som visar inlämningsdag för alla dina kurser och resultatsidan som visar alla dina bedömningsuppgifter organiserad efter kurs. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Den här listan visas även när du går från en sida till en annan – även inom en kurs. När du öppnar sidorna så öppnas de som lager. Stäng lagret för att återgå till föregående sida eller till listan.

Ultragränssnittet ser likadant ut på alla institutioner. Du kan se en del av ditt lärosätes profil, såsom färger och logotyper.

Mitt ser annorlunda ut

Om du inte ser ändringarna har du Blackboard Learn med det ursprungliga gränssnittet. Du går till kurser och information från din institution via länkar i flikar och moduler.