Hvordan finner jeg emnene mine?

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over emnene dine.

Emner-siden har du tilgang til alle emnene dine. Alle emnekort har en oversikt over emnets ID- emnets tittel og underviser. Hvis emnet ditt har flere undervisere, velg Flere undervisere for å vise alle undervisere. Velg Mer informasjon for å se beskrivelsen og tidsplanen, hvis den er lagt til.

Mer på Emner-siden


Kan jeg tilpasse emnelisten min?

Nei, du kan ikke endre rekkefølgen på emnene i listen. Emner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester.

Hvis du ofte åpner et emne, kan du velge stjerneikonet for å legge det til som favoritt, slik at det vises øverst på emnelisten din. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet på nytt for å fjerne et emne fra favorittlisten når du ikke skal jobbe med det ofte mer.


Hvordan oppretter jeg innhold?

Opprett innhold

Når du vil lage emner, kan du begynne på Emneinnhold-siden. Det er lett å bli kjent med funksjonene og gjøre ting der.

Legg til innhold Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. Du kan også utvide eller opprette en mappe eller læringsmodul og legge til innhold. Opprett nytt innhold, last opp noe du allerede har, eller legg til innhold fra eksterne kilder eller andre emner.

Opprett: Legg til læringsmoduler, dokumenter, lenker, mapper, oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker. Det åpnes et panel, og du kan velge hva slags innhold du vil legge til.

Kopier innhold: Kopier et helt emne eller velg elementer fra emnene du underviser i. Vil du kopiere et helt Original-emne eller importere en emnepakke? Åpne menyen på høyre side over innholdslisten og velg alternativet Importer innhold.

Mer om hvordan du eksporterer og arkiverer emner

Last opp: Bla gjennom etter filer på datamaskinen din. Filene vises i innholdslisten. Studenter velger navnet på en fil for å laste den ned. Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Innholdsmarkedet: Du kan finne og legge til innhold og verktøy fra eksterne kilder. Du har tilgang til verdifullt opplæringsmateriell fra Blackboards partnerutgivere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett.

Mer om kopiering og import av innhold

Skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Drive™. Du kan velge flere filer på en skylagringstjeneste for å legge alle til på Emneinnhold-siden samtidig. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt.

Mer om skylagring

Mitt innhold: Legg til filer fra institusjonens delte database. Du kan lagre og finne innhold i personlige, emnespesifikke og institusjonsrelaterte mapper i Mitt innhold. Hvis du har lagret filer fra andre emner i Mitt innhold, kan du enkelt finne og legge dem til.

Mer om hvordan du finner og legger til filer fra Mitt innhold

Kontroller hva studentene kan se. Studentene har ikke tilgang til innhold du lager, før du velger å vise det. Du kan imidlertid alltid se det. Velg synligheten for et element for å endre dette. Du kan for eksempel velge å bare vise innholdet for den første uken og skjule resten mens du jobber med det. Ha det gøy! Eksperimenter! Du kan også lage regler for innholdspublisering basert på dato/klokkeslett eller studentenes resultater for andre elementer i emnet. Når du oppretter slike regler, kan du velge om du vil at studentene skal kunne se elementet før de får tilgang til det.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Organiser med mapper. Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Studenter kan navigere enklere når de ikke må søke etter materialer. Alternativt kan du legge til beskrivelser for å hjelpe studentene med å forstå hva slags innhold de inneholder. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå.

Organiser med læringsmoduler. Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk.

Mer om læringsmoduler

Endre rekkefølgen på innhold på en enkel måte. Hold markøren over et element for å se de tilhørende administreringsfunksjonene. Velg Flytt-ikonet, og dra elementet til et nytt sted i listen.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en utvidet mappe eller for å flytte en mappe til en annen utvidet mappe.

  1. Trykk på Tab-tasten for å gå til et elements flytteikon.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Rediger og slett innhold. Gå til raden for et element, og åpne menyen for å se Rediger og Slett-funksjonene. Du kan gjøre endringer eller slette elementer fra emnet ditt. Hvis du sletter en mappe eller læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du har lastet opp en fil i emnet ditt, kan du tilpasse ett eller flere mål. Studentene kan ikke se målene du tilpasser filer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Product Experience

Hvordan gjør jeg emnet mitt tilgjengelig for studenter?

Fra listen med navnet ditt kan du velge Emner-lenken for å komme til emnelisten. Åpne et emnekorts -meny for å endre emnetilgjengeligheten.

Du kan gjøre emner private mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne dem for studentene når du er klar. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Du kan bytte mellom å gjøre emner private eller åpne på Emneinnhold-siden.


Kan jeg skjule emneinnhold for studenter til jeg er klar til å vise det?

Ja. Du kan angi tilgjengeligheten for innhold når du oppretter det. Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter frem til du er klar til å vise det til dem. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studentene ser, basert på dato, klokkeslett og prestasjonen til studentene i forbindelse med andre vurderte elementer.

Mer om betinget publisering


Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ally i Learn Ultra Instructor Overview

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally i Ultra


Hvordan angir jeg språkpakker?

Du kan angi språket du vil bruke for systemet som et hele. På dette tidspunktet kan du ikke endre språkpakker på det spesifikke emnenivået. Endring av språk får innvirkning på alle emnene dine. Administratorer kan angi spesifikke emnespråk, og studentene kan velge språkpakkene de foretrekker.

Du kan endre språk på brukernivå:

  1. Velg Språk i profilen din.
  2. Velg en språkpakke i menyen.
  3. Velg Send.