Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Kan jeg bruke Mitt innhold med mine emner?

Ja, du kan bruke Mitt innhold til å organisere, dele og bruke innhold på nytt.

I listen med navnet ditt kan du velge Verktøy-lenken for å komme til Mitt innhold.

Du ser noen endringer i hvordan du legger til tillatelser for innhold i emnene dine. Du kan også legge til innhold fra Mitt innhold rett på Emneinnhold-siden.


Lagring av filer og mapper

Med Ultra-emner kan du bruke filer du allerede har i Mitt innhold. Åpne Emneinnhold-mappen i Mitt innhold-menyen, og velg en emnemappe. Du kan opprette lenker til en hvilken som helst fil og mappe i emnet ditt.

Mitt innhold-elementer har ikke alltid de samme tillatelsene i Blackboard Learn med Ultra-opplevelsen som du ga dem i Original-opplevelsen. For eksisterende filer og mapper vises tillatelser bare for de rollene som oppretter innhold, for eksempel Lærer, Emnebygger og Undervisningsassistent.

For studenter som bruker filer og mapper du lenker til i Mitt innhold, må du legge til Les-tillatelsen for de aktuelle elementene for Student-rollen. Når du legger til Les-tillatelsen for en mappe, får alt innholdet i mappen også Les-tillatelsen. Du bør forsikre deg om at ingen mapper du deler med studenter, inneholder filer eller undermapper du ikke vil at de skal ha tilgang til. Når studentene velger en lenke til en mappe, blir de ført ut av emnet, og mappeinnholdet åpnes i Mitt innhold.

Du kan legge til eller fjerne tillatelser for andre brukere etter behov. Du kan for eksempel gi andre lærere alle tillatelsene for mapper og filer du vil samarbeide om. Eller kanskje du vil hindre at undervisningsassistenter har annet enn Les-tillatelse for visse filer.

Det kan være lurt å flytte filer til mapper. Du bør organisere mapper sånn at du kan administrer tillatelser på mappenivå og ikke på filnivå. Eksempelvis kan du opprette en mappe som inneholder alle filene for et gruppeprosjekt. Du kan dele mappen med studentene, i stedet for å måtte administrere tillatelser for ulike elementer som er lagret i forskjellige mapper.

Hvis du vil dele filer med andre ved institusjonen din eller på tvers av emner, kan du flytte eller laste dem opp til Institusjonsinnhold-mappen. Det er ikke sikkert at du har tillatelsene du trenger for å flytte eller laste opp filer til Institusjonsinnhold-mappen. Kontakt administratoren din for å finne ut mer.


Rediger tillatelser for filene dine

Du kan bruke disse trinnene for å gi studenter Les-tillatelsen for filer og mapper i Mitt innhold. Med Les-tillatelsen får studentene tilgang til elementene du lenker til i emnet ditt.

 1. Gå til der elementet er lagret, for eksempel Emneinnhold-mappen.
 2. Velg Tillatelser-ikonet i raden for elementet.
 3. Du kan gjøre endringer i eksisterende tillatelser for rollene i listen. Åpne menyen for en rolle, og velg Rediger eller Slett.
 4. Du kan også legge til roller og tillatelser. Du kan for eksempel velge Velg spesifikke brukere etter plassering for å åpne menyen.
 5. Velg Emne for å se emnene du har tilgang til. Tildel roller og tillatelser for det spesifikke elementet. Når du er ferdig med å velge, velger du Send.
 6. Bruk søkebanen for å gå tilbake til emnemappen.
 7. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger innstillinger.
 8. Kopier den permanente URL-adressenRediger innstillinger-siden, og velg Avbryt. Nå kan du opprette lenker i emnet ditt som leder til dette elementet i Mitt innhold.

Opprett lenker til filer eller mapper

Du kan bruke den permanente URL-adressen for en fil eller mappe i Mitt innhold for å legge til en lenke i emnet ditt.

 1. Gå til emnet hvor du vil legge til en lenke til filen eller mappen.
 2. Velg hvor du vil at lenken skal vises, på Emneinnhold-siden, og velg plussymbolet.
 3. Velg Opprett for å åpne Opprett element-panelet, og velg Lenke.
 4. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse. Lim inn URL-adressen du kopierte fra Mitt innhold-elementet, og velg Lagre.
 5. Den nye lenken vises på Emneinnhold-siden. Gjør lenken synlig for studentene når du er klar.

Rediger og overskriv filer

Du kan redigere og overskrive enkeltfiler i Mitt innhold uten å bryte lenkene til de aktuelle filene i emnene dine.

Eksempelvis kan du redigere en fil du har lagret på datamaskinen, og som er i Mitt innhold og det er lenket til i emnet ditt. Etter å ha gjort endringer, bør du gå til filen i Mitt innhold, slik at du kan legge til endringene. Gå til menyen for elementet, og velg Overskriv fil for å bla gjennom datamaskinen etter den redigerte filen. Systemet overskriver den eksisterende filen med samme navn – selv hvis filen på datamaskinen har et annet navn. Hvis det er lenket til filen i emnet ditt, vises endringene uten at lenken brytes. Du trenger ikke å redigere lenken i emnet.

Når du overskriver filer i Mitt innhold, påvirkes ikke filnavn og lenketitler i emnet ditt. Når studenter åpner filen i emnet ditt, ser de det oppdaterte innholdet.