Opprett innholdsbeholdere og innhold

Er du klar for å legge til innhold i emnet ditt? Du lager de individuelle innholdsdelene dine i innholdsbeholdere: innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper. I innholdsbeholdere kan du opprette innhold fra menyene for innholdselementer, prøver, oppgaver og lenker til verktøy.

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til

Når du oppretter innhold, kan du angi alternativer for det – for eksempel tilgjengeligheten. Du kan opprette innhold og gjøre det utilgjengelig for studenter frem til du er klar for at de kan se det. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studenter ser, basert på dato, klokkeslett, individuelle brukere, emnegrupper og prestasjonen til studentene i forbindelse med vurderte elementer.

Eksempel: Publiser en oppgave etter at en prøve er fullført

Du kan begrense tilgangen til neste oppgave frem til alle studentene fullfører en prøve. Du kan også kreve at oppgaven ikke vises før studentene fullfører prøven og får en poengsum på minst 70 %.

Mer om hvordan du angir publiseringsalternativer