Creu cynhwysyddion cynnwys a chynnwys

Barod i ychwanegu cynnwys at eich cwrs? Rydych yn creu darnau unigol o gynnwys mewn cynhwysyddion cynnwys: ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers, a ffolderi. Mewn cynhwysydd cynnwys, rydych yn creu cynnwys o ddewislenni ar gyfer eitemau cynnwys, profion, aseiniadau a dolenni at offer.

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu

Wrth i chi greu cynnwys, gallwch osod ei opsiynau, megis argaeledd. Gallwch greu cynnwys ond peidio â'i gwneud yn weladwy i fyfyrwyr tan i chi fod yn barod iddynt ei weld. Hefyd, gallwch gyfyngu ar beth all y myfyrwyr ei weld yn ôl dyddiad, amser, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a pherfformiad myfyrwyr ar eitemau sy’n cael eu marcio.

Enghraifft: Rhyddhau eitem ar ôl cymryd prawf

Gallwch gyfyngu ar fynediad at yr aseiniad nesaf tan fod pob myfyriwr wedi cwblhau prawf. Gallwch hefyd ei wneud yn ofynnol bod yr aseiniad ddim yn ymddangos tan fod myfyrwyr yn cwblhau'r prawf ac yn ennill sgôr o 70 y cant neu fwy.

Mwy ar osod opsiynau rhyddhau