İçerik kapsayıcısı ve içerik oluşturma

Kursunuza içerik eklemeye hazır mısınız? Kendi kişisel içerik parçalarınızı şu içerik kutularında oluşturabilirsiniz: İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörler. İçerik kutusunda içerik ögeleri, testler, ödevler ve araç bağlantıları için menülerden yararlanarak içerik oluşturun.

Ekleyebileceğiniz içerik türleri hakkında daha fazla bilgi

İçerik oluşturdukça, kullanılabilirlik gibi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. İçerik oluşturabilir ve kullanıcıların görüntülemeleri için siz hazır olana kadar içeriği kullanıma kapatabilirsiniz. Aynı zamanda tarih, saat, bireysel kullanıcılar, kurs grupları ve not verilen ögelerle ilgili performansa göre içerik ögelerinin öğrenciler tarafından kullanılabilirliğini sınırlandırabilirsiniz.

Örnek: Testin sonuçlarını aldıktan sonra yeni bir ödev yayınlayın

Öğrencilerin tamamı testi bitirmeden bir sonraki ödeve erişimi sınırlandırabilirsiniz. Bununla birlikte ödevin, öğrenciler testi tamamlamadan ve 70 puanın üzerinde bir puan almadan görünmesini de engelleyebilirsiniz.

Gönderme seçeneklerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi