Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Wat is een bulkbewerking?

Het is zeer handig om aan het einde van een cursus het gebruikte cursusmateriaal via een bulkbewerking te verwijderen. Je kunt het materiaal selecteren dat je wilt verwijderen en de rest bewaren voor toekomstig gebruik. U kunt bijvoorbeeld studenten en cijfers verwijderen uit een cursus, maar de inhoud bewaren.

Het is niet mogelijk om materiaal terug te halen dat via een bulkbewerking is verwijderd.

Als je Gebruikers via een bulkbewerking verwijdert, worden alle gebruikers met de rol van student verwijderd uit de cursus. De rollen van onderwijsassistent, beoordeelaar en cursusbouwers worden niet verwijderd.

Het is raadzaam de cursus eerst te archiveren, zodat u deze na het uitvoeren van Bulk verwijderen desnoods kunt herstellen.


Verwijderen via bulkbewerking

Configuratiescherm > Pakketten en functies > Bulk verwijderen

  1. Schakel bij Selecteer inhoudsmateriaal om te verwijderen de selectievakjes in van de inhoudsgebieden in de cursus die je wilt verwijderen.
  2. Schakel bij Selecteer ander materiaal om te verwijderen de selectievakjes in van inhoud uit andere gebieden van de cursus die je wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden alle gegevens met betrekking tot docenteninformatie verwijderd.
  3. Typ bij Bevestiging 'Delete' in het vak om de bulkbewerking te bevestigen.
  4. Selecteer Verzenden.