Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Beth yw swp-dileu?

Gallai fod yn ddefnyddiol dileu deunyddiau cwrs mewn swp ar ddiwedd cwrs. Gallwch ddewis adnoddau rydych am eu dileu a chadw'r gweddill i'w defnyddio yn y dyfodol. Er enghraifft, gallwch ddileu myfyrwyr a graddau o gwrs, ond cadw'r cynnwys.

Ni allwch adfer deunyddiau y dewiswch eu swp-dileu.

Os ydych yn dewis swp-dileu "Defnyddwyr," tynnir pob defnyddiwr sydd â rôl Myfyriwr o'ch cwrs. Ni thynnir y rolau Cynorthwy-ydd Addysgu, Graddiwr nac Adeiladydd Cwrs.

Archifwch eich cwrs yn gyntaf fel bod modd ei adfer i’w union gyflwr cyn swp-dileu.


Y broses swp-ddileu

Panel Rheoli > Offer a Gwasanaethau > Swp-ddileu

  1. Yn yr adran Dewis Deunyddiau Cwrs i'w Dileu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer yr ardaloedd cynnwys yn y cwrs rydych eisiau eu dileu.
  2. Yn yr adran Dewis Deunyddiau Eraill i'w Dileu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer cynnwys y daethpwyd o hyd iddo mewn ardaloedd eraill o'r cwrs rydych eisiau ei ddileu. Er enghraifft, os byddwch yn dewis Cysylltiadau, bydd yr holl ddata sy'n gysylltiedig â gwybodaeth staff yn cael ei ddileu.
  3. Yn yr adran Cadarnhad, teipiwch "Dileu" yn y blwch i gadarnhau'r swp-dileu.
  4. Dewiswch Cyflwyno.