This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Toplu silme nedir?

Kurs malzemelerinin kurs sonunda toplu olarak silinmesi daha yararlı olabilir. Silmek istediğiniz malzemeleri seçebilir ve kalanları ileride kullanmak için tutabilirsiniz. Örneğin, bir kurstan öğrencileri ve puanlarını silebilirsiniz, ancak içeriği tutabilirsiniz.

Toplu olarak silmeyi seçtiğiniz malzemeleri kurtaramazsınız.

"Kullanıcıları" toplu olarak silmeyi seçerseniz Öğrenci rolüne sahip tüm kullanıcılar kursunuzdan kaldırılır. Eğitim Asistanı, Not Veren ve Kurs Oluşturucu rolleri kaldırılmaz.

Önce kursunuzu arşivleyin. Böylece, gerektiğinde kursunuzu tam olarak toplu silme öncesine geri yükleyebilirsiniz.


Toplu silme süreci

Denetim Masası > Paketler ve Yardımcı Programlar > Toplu Silme

  1. Silinecek İçerik Malzemelerini Seç bölümünde, kursunuzda silmek istediğiniz içerik alanlarının onay kutularını seçin.
  2. Silinecek Diğer Malzemeleri Seç bölümünde, kursun diğer alanlarında silmek istediğiniz içeriklerin onay kutularını seçin. Örneğin Kişiler'i seçerseniz personel bilgileri ile ilişkili tüm veriler silinir.
  3. Toplu silme işlemini onaylamak için Onay bölümünden kutuya "Sil" yazın.
  4. Gönder'i seçin.