Webbsidor använder länkar för att skicka besökare till nytt eller ytterligare innehåll. Länkar kan vara text och bilder. Länkar är kraftfulla navigeringsverktyg och stör inlärningsupplevelsen när de bryts.

Vad är en bruten länk?

Länkar har i allmänhet två informationsdelar:

 • URL: Webbadressen som länken skickar besökare till när de klickar på den
 • Visningstext: Synlig text som talar om för besökare var de kan förvänta sig att hamna om de klickar på länken

I HTML-kod kan en länk till exempel se ut så här: Blackboard Ally.

En länk är bruten när sidan som länken går till inte kan hittas. Sidan finns inte eller har försvunnit. Länkar kan brytas när det länkade innehållet flyttas eller tas bort.

Ally identifierar när en länk är bruten. Ally letar efter felmeddelande 404 Page not found (sidan kan inte hittas). Använd tillgänglighetsrapporten för att upptäcka brutna länkar.

Använd Ally för att hitta brutna länkar

Använd Allys tillgänglighetsrapport för att upptäcka och åtgärda tillgänglighetsproblem på din webbplats. Använd länken som anges för rapporten och logga in. Öppna rapporten och titta på listan över problem i tabellen Tillgänglighetsproblem.

Tabellen Tillgänglighetsproblem finns både på fliken Översikt och fliken Domän. Börja på fliken Domän för att se problem som är specifika för en domän.

Länkar som är brutna flaggas som ett större problem. Använd fliken Större i tabellen Tillgänglighetsproblem för att se listan över större problem. Välj problemet brutna länkar.

Om du börjar i fliken Översikt markerar du problemet och sedan domänen med problemet.

Från listan Objekt med det här tillgänglighetsproblemet väljer du webbsidans namn. Webbsidan öppnas. Åtgärda de brutna länkarna på sidan när du är i redigeringsläget.

Åtgärda brutna länkar

 1. Använd Ally för att hitta sidor med brutna länkar på din webbplats.
 2. Klicka på länkarna på sidan för att hitta länkar som är brutna. Länkar som är brutna kommer att gå till en sida med felmeddelandet 404 Page not found (sidan kan inte hittas).
 3. Hitta rätt sida som länken ska gå till eller leta efter en ny sida att använda istället.
 4. I redigeringsläget på din webbsida går du till den brutna länken.
 5. Uppdatera länken med den nya webbadressen.
  • HTML: Leta upp länken i HTML- eller källkoden. I HTML-koden börjar länkar med en -tagg, inkludera webbadress och text som talar om för besökare var de hamnar om de klickar på den. Till exempel Blackboard Ally. Uppdatera webbadressen inom citationstecknen till den nya webbadressen. 
  • RTE: Vissa innehållshanteringssystem (CMS) har en Rich Text Editor (RTE) som kan vara ett användarvänligt sätt att fixa länkar. Markera länken och använd CMS-verktygen för att uppdatera webbadressen. 
 6. Du kan även ta bort länken om du inte kan hitta en ny sida att länka till.
  • HTML: Leta upp länken i HTML- eller källkoden. Till exempel Blackboard Ally. Ta bort allt från till /a>.
  • RTE: Markera länken och använd CMS-verktygen för att radera den. 
 7. Upprepa de här stegen för alla länkar på sidan med det här problemet.
 8. Spara sidan.

Tips för länkar

Länkar är kraftfulla navigeringsverktyg och måste vara ordentligt strukturerade för bästa möjliga upplevelse.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är specifika definierade krav som säkerställer att innehållet är tillgängligt för alla. Enligt riktlinjerna WCAG 2.1 AA måste länkar ange syftet med länken så att besökare kan bestämma om de vill följa den. Länkar behöver ha beskrivande text som berättar för besökarna var de hamnar om de klickar på länken.

Tips för länkar