Nettsider bruker lenker til å sende besøkende til nytt eller ekstra innhold. Lenker kan være tekst og bilder. Lenker er kraftige navigasjonsverktøy og forstyrrer læringsopplevelsen når de er brutte.

Hva er brutte lenker?

Lenker inneholder vanligvis to typer informasjon:

 • URL: Nettadresse der lenken sender besøkende når de velger den
 • Visningstekst: Synlig tekst som forteller de besøkende hva de kan regne med å finne hvis de velger lenken

En lenke for HTML-kode ser slik ut: <a href="https://help.blackboard.com/Ally">Anthology Ally</a>.

En lenke blir brutt når siden lenken går til, ikke blir funnet.  -siden finnes ikke eller finnes ikke lenger. Lenker kan brytes når innholdet som er lenket til, flyttes eller fjernes.

Ally identifiserer når lenker er brutt. Ally ser etter feil 404 siden ikke funnet. Bruk tilgjengelighetsrapporten for å finne brutte lenker.

Bruk Ally til å finne brutte lenker

Bruk Allys tilgjengelighetsrapport for å oppdage og fikse tilgjengelighetsproblemer på ditt sted. Bruk lenken som er oppgitt for rapporten, og logg på. Åpne rapporten og se på listen over problemer i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen.

Tilgjengelighetsproblemer-tabellen er både i Oversikt- og Domene-fanene. Start i Domene-fanen for å se problemer som er spesifikke for et domene.

Lenker som er brutt, merkes som et stort problem. Bruk Stor-fanen i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen for å vise listen over store problemer. Velg problemene med brutte lenker .

Hvis du starter i Oversikt -fanen, velg problemet og deretter domenet med problemet.

Fra Elementer med dette tilgjengelighetsproblemet-listen velger du navnet på nettsiden. Nettsiden åpnes. Fiks de brutte lenkene på siden mens du er i redigeringsmodus.

Fra listen over problemer i domenet velger du poengindikatoren ved siden av et element med problemet. Panelet for tilbakemelding om innholdsredigeringsverktøyet åpnes.

Se en forhåndsvisning av de brutte lenkene

Allys tilbakemeldingspanel viser deg en forhåndsvisning av innhold samt detaljert tilbakemelding og støtte for å hjelpe deg med å fikse tilgjengelighetsproblemene dine. Bruk forhåndsvisningen til å se lenker som ikke fører til riktige eller eksisterende destinasjoner.

Forhåndsvisningen fremhever hvor spesifikke tilgjengelighetsproblemer er i dokumentet. Fremhevingene viser alle forekomster av én problemtype av gangen. Når det for eksempel gjelder brutte lenker, fremhever forhåndsvisningen alle forekomster av dette spesifikke problemet.

Verktøy for forhåndsvisningen

Bruk forhåndsvisningsverktøyene for å utforske problemene i dokumentet ditt.

 • Gå gjennom forhåndsvisningen side for side.
 • Se hvor mange ganger et spesifikt problem vises.
 • Gå til andre steder problemet er fremhevet.
 • Vis eller skjul fremhevingene.
 • Zoom inn på eller ut av innholdet i forhåndsvisningen.
 • Hvis problemet er et vedlagt dokument, last ned den originale filen.

Følg Ally-veiledningen for å fikse brutte lenker

Ally antar at du har grunnleggende kunnskap om HTML og hvordan du bruker et CMS (Content Management System). For å følge trinnene i veiledningen må du vite hvordan du redigerer en nettside i HTML eller kildekode i ditt CMS.

Sammen med forhåndsvisningen gir Ally deg en trinnvis veiledning om hvordan du kan løse problemet. Ally organiserer denne tilbakemeldingen i et beslutningstre. Les veiledningen, og svar på meldingene. Finn ut hva problemet er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan utbedre det på riktig måte.

Velg Betydningen av dette for å finne ut mer om problemet og hvor viktig det er å løse det.

Velg Slik fikser du URL-er for lenker for å følge trinnene i veiledningen.

Fiks brutte lenker

 1. Bruk Ally til å finne sider med brutte lenker på siden din.
 2. Velg lenkene på siden for å finne lenker som er brutt. Lenker som ikke fungerer, går til en side som ikke ble funnet på grunn av 404-feil.
 3. Finn riktig side lenken bør gå til, eller se etter en ny side å bruke i stedet.
 4. Gå til den ødelagte lenken i Redigeringsmodus på nettsiden din.
 5. Oppdater lenken med den nye nettadressen.
  • HTML: Finn lenken i HTML- eller kildekoden. I HTML begynner kodelenker med en <a>-etikett, inkluderer URL, og har tekst som forteller de besøkende hvor lenken sender dem. For eksempel <a href="https://help.blackboard.com/Ally">Anthology Ally</a> . Oppdater nettadressen i anførselstegn med ny URL. 
  • RTE: Enkelte CMS-er har en Rich Text Editor (RTE) som kan gi brukervennlige måter å fikse lenker. Velg lenken, og bruk CMS-verktøyene for å oppdatere URL. 
 6. Hvis du ikke finner noen ny side å lenke til, kan du slette den.
  • HTML: Finn lenken i HTML- eller kildekoden. For eksempel <a href="https://help.blackboard.com/Ally">Anthology Ally</a> . Slett alt fra <a til /a>.
  • RTE: Velg lenken, og bruk CMS-verktøyene for å slette den. 
 7. Gjenta disse trinnene for alle lenker på siden med dette problemet.
 8. Lagre siden.

Anbefalte fremgangsmåter for lenker

Lenker er kraftige navigasjonsverktøy og må være riktig strukturert for å gi en best mulig opplevelse.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er definerte spesifikke krav for å sørge for at innholdet er tilgjengelig for alle. Ifølge retningslinjene WCAG 2.2 AA må lenker oppgi formålet med lenken, slik at besøkende kan avgjøre om de vil følge den. Lenker trenger forståelig tekst som forteller besøkende hvor lenken tar dem.

Anbefalte fremgangsmåter for lenker