Nettsider bruker lenker til å sende besøkende til nytt eller ekstra innhold. Lenker kan være tekst og bilder. Lenker er kraftige navigasjonsverktøy og forstyrrer læringsopplevelsen når de er brutte.

Hva er brutte lenker?

Lenker inneholder vanligvis to typer informasjon:

 • URL: Nettadresse der lenken sender besøkende når de velger den
 • Visningstekst: Synlig tekst som forteller de besøkende hva de kan regne med å finne hvis de velger lenken

En lenke for HTML-kode ser slik ut: Blackboard Ally.

En lenke blir brutt når siden lenken går til, ikke blir funnet.  -siden finnes ikke eller finnes ikke lenger. Lenker kan brytes når innholdet som er lenket til, flyttes eller fjernes.

Ally identifiserer når lenker er brutt. Ally ser etter feil 404 siden ikke funnet. Bruk tilgjengelighetsrapporten for å finne brutte lenker.

Bruk Ally til å finne brutte lenker

Bruk Allys tilgjengelighetsrapport for å oppdage og fikse tilgjengelighetsproblemer på ditt sted. Bruk lenken som er oppgitt for rapporten, og logg på. Åpne rapporten og se på listen over problemer i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen.

Tilgjengelighetsproblemer-tabellen er både i Oversikt- og Domene-fanene. Start i Domene-fanen for å se problemer som er spesifikke for et domene.

Lenker som er brutt, merkes som et stort problem. Bruk Stor-fanen i Tilgjengelighetsproblemer-tabellen for å vise listen over store problemer. Velg problemene med brutte lenker .

Hvis du starter i Oversikt-fanen, velger du problemet og deretter domenet med problemet.

Fra Elementer med dette tilgjengelighetsproblemet-listen velger du navnet på nettsiden. Nettsiden åpnes. Fiks de ødelagte lenkene på siden mens du er i redigeringsmodus.

Fiks brutte lenker

 1. Bruk Ally til å finne sider med brutte lenker på siden din.
 2. Velg lenkene på siden for å finne lenker som er brutt. Lenker som ikke fungerer, går til en side som ikke ble funnet på grunn av 404-feil.
 3. Finn riktig side lenken bør gå til, eller se etter en ny side å bruke i stedet.
 4. Gå til den ødelagte lenken i Redigeringsmodus på nettsiden din.
 5. Oppdater lenken med den nye nettadressen.
  • HTML: Finn lenken i HTML- eller kildekoden. I HTML begynner kodelenker med en -etikett, inkluderer URL, og har tekst som forteller de besøkende hvor lenken sender dem. For eksempel Blackboard Ally . Oppdater nettadressen i anførselstegn med ny URL. 
  • RTE: Enkelte CMS-er har en Rich Text Editor (RTE) som kan gi brukervennlige måter å fikse lenker. Velg lenken, og bruk CMS-verktøyene for å oppdatere URL. 
 6. Hvis du ikke finner noen ny side å lenke til, kan du slette den.
  • HTML: Finn lenken i HTML- eller kildekoden. For eksempel Blackboard Ally . Slett alt fra til /a>.
  • RTE: Velg lenken, og bruk CMS-verktøyene for å slette den. 
 7. Gjenta disse trinnene for alle lenker på siden med dette problemet.
 8. Lagre siden.

Anbefalte fremgangsmåter for lenker

Lenker er kraftige navigasjonsverktøy og må være riktig strukturert for å gi en best mulig opplevelse.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er definerte spesifikke krav for å sørge for at innholdet er tilgjengelig for alle. Ifølge retningslinjene WCAG 2.1 AA må lenker oppgi formålet med lenken, slik at besøkende kan avgjøre om de vil følge den. Lenker trenger forståelig tekst som forteller besøkende hvor lenken tar dem.

Anbefalte fremgangsmåter for lenker