Tillgänglighet i Ally för webbplatser

Tillgänglighet i Ally för LMS för deltagare

Vi på Blackboard Ally arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Blackboard Ally


Alternativa format

På sidan kursinnehåll, precis efter dokumentlänken, finns en länk till alternativa format. När man klickar på länken öppnas dialogrutan Ladda ner alternativa format med följande alternativ:

  1. Taggad PDF – laddar ner till dator
  2. HTML – öppnas i ett nytt fönster
  3. ePub – laddar ner till dator
  4. Elektronisk punktskrift – laddar ner till dator
  5. Ljud – laddar ner till dator
  6. Översatt version – laddar ner till dator