Les pàgines web utilitzen enllaços per facilitar als visitants contingut nou o addicional. Els enllaços poden ser text i imatges. Els enllaços són eines de navegació potents i distorsionen l'experiència d'aprenentatge quan estan trencats.

Què és un enllaç trencat?

Els enllaços normalment tenen dos peces d'informació:

 • URL: Adreça web a la qual l'enllaç envia els visitants quan el seleccionen
 • Text de visualització: Text visible que indica als visitants què poden esperar trobar en seleccionar l'enllaç

Per exemple, al codi HTML un enllaç té aquest aspecte: Blackboard Ally.

Un enllaç està trencat quan no es pot trobar la pàgina on porta l’enllaç. La pàgina (ja) no existeix. Els enllaços es poden trencar quan es mou o s’elimina el contingut enllaçat.

Ally identifica quan un enllaç està trencat. Ally comprova si hi ha errors 404 de pàgina no trobada. Utilitzeu l’Informe d'accessibilitat per descobrir enllaços trencats.

Utilitzar Ally per trobar enllaços trencats

Utilitzeu l'Informe d'accessibilitat d'Ally per detectar i corregir problemes d'accessibilitat al vostre lloc web. Utilitzeu l'enllaç proporcionat per a l'informe i inicieu la sessió. Obriu l'informe i consulteu la llista de problemes a la taula Problemes d'accessibilitat.

La taula Problemes d'accessibilitat es mostra a les pestanyes Resum i Domini. Comenceu a la pestanya Domini per veure els problemes específics d'un domini.

Els enllaços que estan trencats es marquen com un problema important. Utilitzeu la pestanya Important de la taula Problemes d'accessibilitat per veure la llista de problemes importants. Seleccioneu els temes d’enllaços trencats.

Si comenceu a la pestanya Resum, seleccioneu el problema i, a continuació, el domini on hi ha el problema.

A la llista Elements amb aquest problema d'accessibilitat, seleccioneu el nom de la pàgina web. S’obrirà la pàgina web. Corregiu els enllaços trencats a la pàgina, en mode d’edició.

Corregir enllaços trencats

 1. Utilitzeu Ally per trobar pàgines amb enllaços trencats al vostre lloc.
 2. Seleccioneu els enllaços de la pàgina per trobar els que estan trencats. Els enllaços trencats portaran a una pàgina no trobada i donaran l'error 404.
 3. Localitzeu la pàgina correcta a què hauria de portar l'enllaç o cerqueu una pàgina alternativa.
 4. En mode d’edició, aneu a l’enllaç trencat a la pàgina web.
 5. Actualitzeu l'enllaç amb l'adreça web nova.
  • HTML: Localitzeu l’enllaç a l’HTML o codi font. Al codi HTML, els enllaços comencen amb una etiqueta , inclouen l’adreça URL i tenen text per indicar als visitants on els portarà l’enllaç. Per exemple, Blackboard Ally. Actualitzeu l'adreça web entre cometes amb l’adreça URL nova. 
  • RTE: Alguns CMS tenen un editor de text enriquit (Rich Text Editor, RTE) que pot proporcionar maneres fàcils de corregir els enllaços. Seleccioneu l'enllaç i feu servir les eines del CMS per actualitzar l'adreça URL. 
 6. Opcionalment, suprimiu l’enllaç si no podeu trobar una pàgina nova a on dirigir-lo.
  • HTML: Localitzeu l’enllaç a l’HTML o codi font. Per exemple, Blackboard Ally. Suprimiu tot el que hi hagi entre i /a>.
  • RTE: Seleccioneu l'enllaç i feu servir les eines del CMS per suprimir-lo. 
 7. Repetiu aquests passos per a tots els enllaços de la pàgina que tinguin aquest problema.
 8. Desar la pàgina.

Pràctiques recomanades per als enllaços

Els enllaços són eines de navegació poderoses i s'han d'estructurar adequadament per proporcionar la millor experiència possible.

Les pautes d'accessibilitat a contingut web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) són requisits específics definits per garantir que el contingut és accessible per a tothom. D'acord amb les pautes WCAG 2.1 AA, els enllaços han d'indicar amb quina finalitat es proporcionen, perquè els visitants puguin decidir si els interessa seleccionar-lo o no. Els enllaços han de tenir text discernible per indicar als visitants on se'ls portarà quan els seleccionin.

Pràctiques recomanades per als enllaços