Alternativa format är bra för alla

Många skolor i dag är integrerande, både fysiskt och digitalt, för deltagare med varierande behov. Med alternativa format får alla bättre möjlighet att ta till sig den information de behöver på det sätt som de behöver eller vill.

Med alternativa format kan alla uppnå samma kunskapsmål genom hjälpmedel som är utformade efter kursdeltagarnas individuella behov. I Blackboard Ally skapas till exempel alternativ med uppläst text och elektronisk punktskrift för de med nedsatt syn.

De alternativa formaten är inte bara till för en viss grupp av kursdeltagare. Alternativa format är bra för alla. Dina deltagare kanske lätt överanstränger sina ögon eller lär sig bäst genom att lyssna. Då kan de lyssna på ljudformatet av den fil som du har laddat upp istället. De kan även använda HTML- eller ePub-format för att underlätta läsningen på en mobil enhet.

Mer om de olika alternativa formaten och deras fördelar

Lärare behöver inte göra någonting. Ally skapar de alternativa formaten åt dig.

Ally 4 Web, hitta alternativa format


Hitta de tillgängliga alternativa formaten

Ally skapar alternativa format av webbplatser och filer baserade på de ursprungliga filerna. Om originalfilen, till exempel, är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av innehåll originalet är. Om du inte ser en möjlighet att ladda ned alternativa format är Ally inte aktiverat för den webbplatsen eller så är filen inte av en innehållstyp som stöds.

Leta upp ikonen för nedladdning av alternativa format och öppna den. Den kan vara till vänster på sidan eller längst ner.

Välj om du vill ha alternativa format för hela sidan eller någon av de filer som bifogas till sidan. En lista över tillgängliga format att välja mellan visas.

Om det inte finns några filer på sidan är allt du ser de tillgängliga alternativa formaten för sidan.


Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally kan tillhandahålla alternativa format för dessa filtyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Semantisk HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • Översatt version

  Översatt version är avaktiverat som standard. Administratörer kan skicka in ett kompatibilitetsärende för att aktivera det. Om du vill ha mer information kan du läsa Alternativt format – översatt version.

Mer om varje alternativt format

Vad måste läraren göra för att generera alternativa tillgängliga format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och skapar alternativa tillgängliga versioner för både deltagare och lärare.

Finns det någon filstorleksgräns?

Nej, det finns ingen filstorleksgräns. Det kan förekomma fall där algoritmerna misslyckas med att generera alternativa format för vissa större filer, men Ally har ingen gräns för maximal filstorlek.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally detekterar lösenordsskyddat innehåller och ger det en tillgänglighetspoäng på 0 % och tillhandahåller vägledning för att hjälpa till att ta bort lösenordet genom läraråterkopplingen. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Går det att inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Lägg till attributet `data-ally-af-disabled` till innehållselementet i din HTML. Detta attribut gör att innehållsobjektet inte visas i panelen Alternativa format.

Om du till exempel lägger till det i en länkad fil visas den länkade filen inte i listan:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a> .

Ta bort attributet när som helst, om du vill att innehållsobjektet ska visas i panelen Alternativa format.

Mer information om hur du inaktiverar alternativa format