Förbättra tillgängligheten för innehållet på din webbplats

Förbättra tillgängligheten för ditt innehåll med Ally.

När du vet vilken tillgänglighetspoäng du har kan du börja utforska tillgänglighetsproblemen och förbättra ditt innehåll för att höja poängen. Tillgängliga dokument är viktigt för alla mottagare och Ally tillhandahåller de verktyg som behövs för att förstå vanliga problem och kunna förbättra dina kursfiler.

Gå till Allys tillgänglighetsrapport i din sajthanterare. Leta reda på ett visst innehållsobjekt med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över Tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.