Vanliga frågor från besökare om Ally för webbplatser

Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally tillhandahåller alternativa format för dessa innehållstyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® Powerpoint® -filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Innehåll skapat i redigeringsverktyget på webbsidan (WYSIWYG)

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Mobilvänliga HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • BeeLine Reader
 • Översatt version
  • Översatt version är avaktiverat som standard. Administratörer kan skicka in ett kompatibilitetsärende för att aktivera det.

Mer om alternativa format

Genereras alternativa format när en förfrågan om nedladdning görs?

När ett alternativt format för ett innehållsobjekt efterfrågas för första gången genererar Ally formatet på begäran. I de flesta fall genereras det inom 1–2 minuter.

Så snart det genererats laddas det alternativa formatet ned. Efter det cachar Ally resultatet så att ytterligare förfrågningar efter samma alternativa format kan hanteras och hämtas omedelbart från cacheminnet.

Frågor om blindskrift

Vanliga frågor om punktskrift i Ally

Vilken Braille-kod använder Ally som elektroniskt punktskriftsformat?

Ally använder Braille Ready File (.brf) som elektroniskt punktskriftsformat. Vilken punktskriftskod som används beror på vilket språk som dokumentet är på. För dokument på engelska använder Ally Grade 2 Unified English Braille (krympt).

Mer om Unified English Braille finns på UKAAF-webbplatsen

Kan Allys elektroniska punktskrift-format skrivas ut på en punktskriftsskrivare?

Formatet Braille Ready File (.brf) kan användas både till elektronisk punktskriftsvisning och punktskriftsprägling (skrivare)

Du måste dock kontrollera om en specifik punktskriftspräglingsmaskin/-skrivare har stöd för formatet .brf.

Mer om BRF på webbplatsen Accessible Instructional Materials

 

Varför står det ”De alternativa formaten för denna fil har inaktiverats”?

Administratörer kan stänga av alternativa format för enskilda webbsidor och filer. 

Vad måste innehållsredigeraren göra för att generera alternativa tillgängliga format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och skapar alternativa versioner för både besökaren och innehållsredigeraren.

Finns det någon gräns för filstorlek?

Ally har ingen filstorleksbegränsning. Det kan finnas fall där algoritmen misslyckas med att generera alternativa format för vissa stora filer.

 • Håll det ursprungliga innehållet under 100 sidor för att generera ett OCR-format för skannade dokument.
 • Begränsa innehållet till 100 000 tecken för ljudformatet. Denna teckengräns motsvarar vanligen minst 30 sidor eller flera timmars ljud.
 • Begränsa innehållet till 30 000 tecken för det översatta formatet.
 • Begränsa korrigerade filer som laddas upp via läraråterkopplingspanelen till 50 MB.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally detekterar lösenordsskyddat innehåll och ger innehållet en tillgänglighetspoäng på 0 % och ger vägledning om hur man tar bort lösenordet genom återkopplingen för innehållsredigerare. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Kan jag inaktivera alternativa format?

Ja, administratörer kan inaktivera alternativa format.

 

Panel för återkoppling för innehållsredigeraren

Vanliga frågor om läraråterkoppling

Hur ser jag alla problem?

Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Bestäm vilket problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.

Vilket tröskelvärde används för färgen på tillgänglighetsindikatorn?

Vi ger varje dokument en tillgänglighetspoäng, vilket är procentpoäng som ska återspegla hur tillgängligt ett objekt är, hur många deltagare det kan påverka, hur allvarligt det påverkar dem osv. För att beräkna tillgänglighetspoängen för ett dokument tar vi ett viktat genomsnitt av de olika reglerna/kontrollerna för tillgänglighet, eftersom vissa regler är viktigare/har större inverkan än andra.

Inom användargränssnittet använder vi tröskelvärden för att avgöra vilken färg indikatorn får.

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

 • Låg (0–33 %): Behöver hjälp! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
 • Medel (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
 • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

Tillgänglighet utgör till stor del ett spektrum där ytterligare förbättringar alltid är möjliga, så det är svårt att fastställa en punkt där objektet blir ”tillgängligt”. Men man kan säga att när ett objekt är i den gröna zonen fungerar det relativt bra.

För vilka innehållstyper är förhandsgranskningar i webbläsaren tillgängliga?

Förhandsgranskningar i webbläsare är för närvarande tillgängliga för dessa filer:

 • Bilder
 • PDF-dokument
 • Word-dokument
 • PowerPoint-presentationer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer (Writer och Impress)
 • WYSIWYG-innehåll som skapats i din LMS

Dessa förhandsgranskningar används sedan till att identifiera var i dokumentet specifika tillgänglighetsproblem finns. Markeringar finns för närvarande för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan tabellrubriker

Återkopplingen för andra tillgänglighetsproblem visar bara förhandsgranskningen av innehållet utan markeringar.

Mer om förhandsgranskningar


YouTube-videor

Vad gör Ally med YouTube-videor?

Ally kontrollerar om en YouTubeTM-video har undertexter och visar denna information i tillgänglighetsrapporterna. Autogenererade YouTube-undertexter anses inte vara giltiga undertexter. Alla YouTube-videor med autogenererade undertexter betraktas som ”utan undertexter” i lärosätesrapporten.

Ally söker efter både inbäddade YouTube-videor och länkar till YouTube-videor.

Inom lärosätesrapporten anger kolumnen ”HTML: HTML-innehåll innehåller videor utan undertexter” mängden HTML-innehåll och HTML-filer som har YouTube-videor utan undertexter. Vid export av lärosätesrapporten är kolumnnamnet HtmlCaption:2.

Det här problemet bidrar inte till den totala poängen eftersom Ally inte kan verifiera om autogenererade undertexter är korrekta än.

Det finns i dagsläget ingen återkoppling eller alternativa format för videor.