Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Trosi ffontiau ac arddulliau yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog 

Pan fyddwch yn trosi cwrs o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra, bydd lliwiau ffont, meintiau a theuluoedd yn cael eu symleiddio i gynnig set o opsiynau wedi'u curadu. Mae hyn yn cadw'r dewisiadau a wnaethoch yn eich Cwrs Gwreiddiol ac yn cadw hygyrchedd yn eich cwrs Ultra ar yr un pryd. Er enghraifft, roedd yr opsiynau diderfyn ar gyfer lliwiau ffontiau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn golygu nad yw llawer o'r dewisiadau lliwiau yn hygyrch i rai defnyddwyr. Mae'r broses trosi i'r Wedd Cwrs Ultra yn sicrhau hygyrchedd ac amrywiaeth o opsiynau yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Trosi lliwiau ffontiau o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra 

Mae gan y Wedd Cwrs Ultra set wedi'i churadu o liwiau testun i sicrhau darllenadwyedd: du, llwyd, porffor, glas, a gwyrdd. Yn ystod y broses trosi, rydym yn tynnu lliwiau testun heb eu cefnogi. Mae'r testun hwn yn troi yn ddu. Rydym yn tynnu lliwiau testun heb eu cefnogi yn ystod y broses trosi o:

 • Cyhoeddiadau 
 • Trafodaethau 
 • Aseiniadau 
 • Dogfennau 
 • Dyddlyfrau 
 • Grwpiau a Setiau o Grwpiau 
 • Profion a Mathau o Gwestiynau

Trosi maint testun o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra

Mae gan y Wedd Cwrs Ultra set wedi'i churadu o feintiau testun i sicrhau cysondeb a lleihau glanhau wrth drosi. Yn ystod y broses trosi, rydym yn cadw llawer o feintiau testun ac yn trosi meintiau eraill yn faint tebyg yn ôl y rhesymeg yn y tabl isod.

Mae'r tabl yn dangos trosiadau maint testun o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra
Os yw maint y testun yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn hafal i Mae maint y testun yn cael ei osod yn y Wedd Cwrs Ultra yn 
10 picsel neu lai  

10 picsel

11 neu 12 picsel  

12 picsel

rhwng 13 ac 16 picsel

14 picsel

rhwng 17 a 21 picsel

18 picsel

rhwng 22 a 30 picsel

24 picsel

rhwng 31 a 42 picsel

36 picsel

43 picsel neu fwy

48 picsel

Mae meintiau yn cael eu cadw wrth drosi testun sy'n gysylltiedig â'r eitemau canlynol:

 • Cyhoeddiadau 
 • Trafodaethau 
 • Aseiniadau 
 • Dogfennau 
 • Dyddlyfrau 
 • Grwpiau a Setiau o Grwpiau 
 • Profion a Mathau o Gwestiynau

Trosi teuluoedd ffontiau 

Mae gan y Wedd Cwrs Ultra set wedi'i churadu o deuluoedd ffontiau i sicrhau cysondeb a lleihau glanhau yn ystod y broses trosi. Yn ystod y broses trosi, rydym yn cadw llawer o deuluoedd ffontiau ac yn trosi teuluoedd eraill yn ôl y rhesymeg yn y tabl isod.  

Mae'r tabl yn dangos trosiadau teuluoedd ffontiau o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra
Teulu ffont yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol Ffont a osodir yn y Wedd Cwrs Ultra
Arial

Arial

Comic Sans MS

Comic Sans MS

Courier New

Courier New

Times New Roman

Times New Roman

Verdana

Verdana

Pob teulu ffont arall

Open Sans

Mae teuluoedd ffontiau yn cael eu cadw wrth drosi testun sy'n gysylltiedig â'r eitemau canlynol: 

 • Cyhoeddiadau 
 • Trafodaethau 
 • Aseiniadau 
 • Dogfennau 
 • Dyddlyfrau 
 • Grwpiau a Setiau o Grwpiau 
 • Profion a Mathau o Gwestiynau