Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mudo o Canvas

Rydym yn gwybod eich bod wedi treulio llawer o amser yn datblygu eich cyrsiau yn Canvas ac nad ydych am ail-wneud yr holl waith hwnnw oherwydd bod eich sefydliad wedi penderfynu newid i Ultra. Gallwch drosi eich cwrs yn hawdd o Canvas i Ultra wrth gadw cymaint o ddeunyddiau ac addasiadau eich cwrs â phosibl.

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Mewngludo Cyrsiau Canvas

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Mewngludo Cyrsiau Canvas i Blackboard Learn

 

Mewngludo eich cwrs

I fewngludo eich cwrs o Canvas i Ultra, mae angen i chi lawrlwytho ffeil cwrs.

Instructure Canvas

 1. Ewch i'ch cwrs yn Canvas a dewiswch Gosodiadau.
 2. Dewiswch Allgludo Cynnwys Cwrs ar y dde.
 3. Gwnewch yn siŵr bod y Math o Allgludo wedi'i osod i Cwrs, wedyn dewiswch Creu Ffeil Allgludo. Gall prosesu gymryd peth amser, gan ddibynnu ar gyflymder eich cysylltiad â'r rhyngrwyd a maint eich cwrs.
 4. Pan fydd y broses allgludo wedi'i chwblhau, dewiswch y ddolen Ffeil Allgludo Newydd sy'n ymddangos i lawrlwytho ffeil IMSCC o'ch cwrs.

Blackboard Learn Ultra

Ewch i dudalen Cynnwys eich cwrs yn Learn. Dewiswch y ddewislen Mwy o opsiynau ac wedyn dewiswch Mewngludo Cynnwys.

Image of the Course Content page, with the More options menu expanded and Import Content highlighted

Dewiswch Mewngludo Cynnwys eto ar y panel sy'n ymddangos. Dewiswch y ffeil IMSCC a lawrlwythoch yn gynharach.

Bydd bar llwyd yn ymddangos ar frig y dudalen Cynnwys sy'n dweud, "Wrthi'n mewngludo cynnwys cwrs." Bydd cyrsiau mwy yn cymryd mwy o amser i'w huwchlwytho, gan ddibynnu ar gyflymder eich cysylltiad â'r rhyngrwyd. Nid oes bar cynnydd.

Gall eich sefydliad gyfyngu ar faint y ffeiliau y mae modd eu huwchlwytho i Ultra. Efallai y bydd eich cwrs yn mynd dros y terfyn maint hwn os oes llawer o ffeiliau mawr ynddo.

Os byddwch yn gadael y dudalen Cynnwys, gallwch wirio cynnydd y broses uwchlwytho trwy fynd i'r panel Tasgau a Logiau'r Cwrs Dewiswch y ddewislen Mwy o Opsiynau ar frig y dudalen Cynnwys ac wedyn dewiswch Tasgau a Logiau'r Cwrs.

Image of the Course Tasks and Logs panel

Pan fydd y broses mewngludo wedi'i chwblhau, gofynnir i chi adolygu eithriadau y broses mewngludo. Mae'r anogwr hwn yn ymddangos ar waelod eich sgrin.

Adolygu eithriadau ac addasu eich cwrs

Dewiswch y ddolen destun goch gyda nifer yr eithriadau eich proses mewngludo i'w hadolygu. Peidiwch â dychryn - nid yw'r rhan fwyaf o eithriadau o bwys ac ni fydd angen unrhyw addasiad gennych.

Pan fyddwch yn mewngludo cwrs Canvas i gwrs Ultra, bydd pob un o'ch modiwlau yn cael eu trosi yn ffolderi. Gallwch lusgo eitemau a fewngludwyd y tu allan i ffolderi yn hawdd a'u rhoi ar y brif dudalen Cynnwys. Gallwch hefyd greu ffolder o fewn ffolder sydd eisoes yn bodoli i drefnu eich cynnwys ymhellach.

Gallwch droi eich modiwlau Canvas yn fodiwlau dysgu yn Ultra i reoli mynediad myfyrwyr ymhellach. Mae'r modiwlau dysgu yn cynnwys nodweddion ar gyfer gorfodi dilyniant, rheoli gwelededd myfyrwyr, a gallant gynnwys delwedd i helpu'ch myfyrwyr i lywio i'r modiwl. Ewch i'r pwnc "Creu Modiwlau Dysgu" i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau dysgu.

Mae gwahaniaethau rhwng y nodweddion sydd ar gael yn Ultra ac yn Canvas, felly rydym yn argymell adolygu pob un o'ch trafodaethau, cwisiau a phrofion ar ôl i chi eu mewngludo. Mae opsiynau prawf a cwis nad yw Ultra yn eu cefnogi yn cael eu tynnu yn ystod y broses mewngludo.

Mae modd addasu dyddiadau cyflwyno a gwelededd myfyrwyr ar gyfer cynnwys gan ddefnyddio'r nodwedd Swp-olygu. Gallwch hefyd ddileu cynnwys mewn grŵp. Ewch i'r pwnc "Swp-olygu" i gael rhagor o wybodaeth am y nodwedd hon.

Ni fydd fformiwlâu mathemategol a ysgrifennwyd yn LaTeX heb y gystrawen gywir yn cael eu trosi o Canvas i Ultra. Adolygwch yr holl fformiwlâu yn eich cwrs ar ôl i chi ei fewngludo.

Mathau o gynnwys a fyddant yn cael eu trosi

Wrth i ni wneud gwelliannau yn y broses trosi, caiff y rhestr o bethau a gefnogir ei hehangu.

 • Cyhoeddiadau
 • Aseiniadau
 • Trafodaethau
 • Ffeiliau
 • Cynlluniau Graddio
 • Modiwlau
 • Tudalennau
 • Maes Llafur
 • Cwisiau
 • Mathau o Gwestiynau
  • Amlddewis
  • Gwir/Gau
  • Llenwi'r Bwlch
  • Llenwi Bylchau
  • Amlateb
  • Cyfateb
  • Ateb Rhifyddol
  • Fformiwla
  • Traethawd
 • Fideos (MP4, AVI, MOV, MPG, MOOV)
  • Mae MPEG, MPG, AVI, MOV, WMV yn cael eu hatodi fel ffeiliau
  • Mae MP4 yn llwytho fel fideo rhyngweithiol

Mathau o gynnwys a gosodiadau NA fyddant yn cael eu trosi

Nid yw'r eitemau hyn yn cael eu cario drosodd yn ystod y broses drosi ar hyn o bryd:

 • Baner Cwrs
 • Dolenni Cwrs
 • Cwisiau Newydd
 • Canlyniadau
 • Mathau o Gwestiynau
  • Uwchlwytho Ffeiliau
  • Cwymprestr Lluosog
  • Testun (Dim Cwestiwn)
 • Cyfarwyddiadau
 • Penawdau Testun

Ni chedwir data cymryd rhan na data gweithgarwch yn ystod y broses trosi. Tynnir eitemau fel postiadau ar Drafodaethau, cyflwyniadau Asesiad, a graddau.