Beth mae'r Golygydd yn ei wneud?

Ble mae'r golygydd yn ymddangos?

Mae'r golygydd yn ymddangos yn y rhan fwyaf o leoedd lle gallwch ychwanegu testun. Gallwch ddefnyddio'r golygydd i ychwanegu a fformatio testun, blannu delweddau, atodi ffeiliau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau.

Os rydych yn gweld y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws neu'r eicon â saethau i weld y cwymplenni neu opsiynau ail res. 

Defnyddiwch yr opsiynau yn y golygydd pan fyddwch yn gweithio ar aseiniadau, profion, trafodaethau, negeseuon, sgyrsiau, dyddlyfrau a mwy.

Pan fyddwch yn agor y golygydd ar sgrin lai, bydd yr opsiynau yn cael eu crynhoi mewn dewislenni neu ddewislenni ail res a fydd yn parhau i fod ar agor nes i chi ddewis y ddewislen eto neu ddewis opsiwn arall yn y ddewislen, er mynediad hawdd:

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saeth i symud i ddiwedd un rhes ac wedyn i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.


Eiconau ac opsiynau'r golygydd

Mae pob opsiwn y golygydd yn cael ei gynrychioli gan eicon. Mae rhai opsiynau'n cynnwys dewislen o opsiynau.

Eiconau ac opsiynau yn y golygydd
EiconauOpsiynauDisgrifiad
Dewislen arddull testun:
Teitl
Pennawd
Is-bennawd
Paragraff
Dewiswch arddull rhagosodedig ar gyfer paragraffau o'r rhestr ar gyfer y testun a ddewiswyd.
Arddull FfontGellir dewis arddull ffont o: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Noto, Open Sans, Times New Roman a Verdana.
Maint y FfontMaint y ffont, mae’n defnyddio math ffont a ddewiswyd yn ddiofyn.
Dewisydd Lliw (Lliw'r ffont)Gellir dewis lliw ffont o: du (diofyn), llwyd, porffor, glas, gwyrdd, a choch.
TrwmGwneud y testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull hon oddi ar y testun a ddewiswyd.
ItaligGwneud y testun a ddewiswyd yn italig neu dynnu'r arddull hon oddi ar y testun a ddewiswyd.
TanlinelluTanlinellu'r testun a ddewiswyd neu dynnu'r arddull hon oddi ar y testun a ddewiswyd.
Dewislen dewisiadau testunBydd y dewisydd dewisiadau testun yn agor dewislen ail res gyda'r opsiynau ar gyfer: uwch-ysgrif, is-ysgrif a llinell drwy destun i ddewis ohonynt.
Create and edit table icon
Creu neu olygu tablYchwanegu tabl.
Arddull fformatio: Tynnu llinell trwyArddangos testun gyda llinell ar draws trwy'r llythrennau.
Arddull fformatio: UwchysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig uwchben eich testun arferol neu dynnu'r arddull hon oddi ar y testun a ddewiswyd.
Arddull fformatio: IsysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig yn is na'ch testun arferol neu dynnu'r arddull hon oddi ar y testun a ddewiswyd.
Opsiynau AlinioBydd y dewisydd dewisiadau testun yn agor cwymplen gyda'r opsiynau ar gyfer: alinio i'r chwith, canoli, alinio i'r dde ac unioni testun i ddewis ohonynt.
Alinio i'r ChwithAlinio testun i'r chwith.
CanoliCanoli aliniad testun.
Alinio i'r DdeAlinio testun i'r dde.
UnioniUnioni aliniad testun.
Dewislen dewisiadau rhestrBydd y dewisydd dewisiadau rhestr yn agor dewislen ail res gyda'r opsiynau ar gyfer: rhestri â rhifau a bwledi i ddewis ohonynt. Mae hefyd yn cynnwys opsiwn dewisydd bylchau uchder y llinell.
Arddull rhestr: Rhestr bwlediCreu rhestr â bwledi.
Arddull rhestr: Rhestr wedi'i rhifoCreu rhestr â rhifau.
Dewislen opsiynau uchder y llinellBydd dewisydd dewisiadau uchder y llinell yn agor cwymplen gyda'r opsiynau ar gyfer: Dewisiadau blychau Sengl, 1.15, 1.5 a Dwbl i ddewis ohonynt.
Mewnosod/Golygu Fformiwla MathemategAgor tudalen golygydd gweledol hafaliadau mathemateg neu olygu'r cwestiwn a ddewiswyd.
DadwneudBydd yn dadwneud y weithred ddiwethaf a wnaed.
Clirio’r FformatioBydd yn clirio’r fformatio presennol mewn unrhyw adran o destun a ddewisir.
Mewnosod/Golygu’r DdolenYchwanegu neu olygu dolen URL i wefan, tudalen, neu ffeil.
Mewnosod Ffeiliau LleolUwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur neu ddyfais i'w blannu yn y golygydd. Gallwch ei dangos fel atodiad ffeil neu yn fewnol gyda'r testun arall, os yw'r porwr yn caniatáu hynny.
Dewislen Mewnosod CynnwysBydd y dewisydd cynnwys yn caniatáu i chi ddewis i fewnosod neu olygu: delweddau o’r we, cyfryngau o’r we, fideos YouTube™, cynnwys o Storfa Cwmwl, ac eitemau LTI.
Mewnosod/Golygu Delwedd o'r WePlannwch ddelwedd yn y blwch testun neu olygu delwedd gyfredol. Gallwch ychwanegu delweddau o URL.
Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r WeYchwanegu neu olygu URL ar gyfer fideo o sianel YouTube™ neu Vimeo™, plannu ffeiliau menter Office365. Sylwer: Os yw gosodiad preifatrwydd ffeil gyfryngau Vimeo yn Heb ei Restru, bydd angen i chi gynnwys y stwnsh preifatrwydd (y set ychwanegol o rifau a ychwanegwyd ar ddiwedd URL y fideo) er mwyn i blannu a rhannu weithio.
Mewnosod Fideo YouTubePori ac ychwanegu cynnwys sy’n cael ei weini gan y darparwr cynnwys allanol Youtube.
Mewnosod o’r Storfa ar y CwmwlPori ac ychwanegu cynnwys o'ch storfa ar y cwmwl.
Mewnosod/Golygu Eitem LTIGallwch ychwanegu ffeiliau neu offer mae'ch sefydliad yn eu caniatáu o’r Content Market.
Mewnosod/Golygu Recordiad

Recordio a mewnosod ffeil gyda chamera a microffon eich dyfais.

Ar gael ar gyfer hyfforddwyr yn unig yn ardal Adborth asesiadau. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Code snippet icon represented by </>
Mewnosod/Golygu Cod

Cefnogir un gystrawen rhaglennu ar ddeg: Python, Java, JavaScript, Kotlin, R, PHP, Go, C, Swift, C#, HTML