Din lärare avgör vilka verktyg som är tillgängliga.

Utforska verktygspanelen

I listan där ditt namn visas väljer du Verktyg för att komma åt globala funktioner som ligger utanför en kurs.

Blackboard-verktygen omfattar alla kurser och bland dessa verktyg hittar du Content Collection, målsättningar och portföljer.

Din sida hålls prydlig eftersom du bara ser de verktyg som du har åtkomst till.