I den här tabellen förklaras vilka behörigheter som krävs för olika åtgärder. När det gäller mappar behöver användarna normalt behörighet till själva mappen plus allt innehåll i den och till undermapparna samt innehållet i undermapparna.

Läsbehörighet till undermappar behövs inte alltid, så länge som användarna har läsbehörighet på den mapp de arbetar med, och har övriga nödvändiga behörigheter till mappen och dess innehåll. Om en användare till exempel har läs- och raderingsbehörighet till en överordnad mapp och endast raderingsbehörighet till undermappen kan den överordnade mappen – (inklusive undermappen) – tas bort. I sådana fall får användaren inte ta bort bara undermappen eftersom användaren inte kan läsa den.

Behörigheter som krävs
Åtgärd Behörigheter som krävs
Lägga till en fil eller mapp Läs- och skrivbehörighet till den aktuella mappen
Ändra i en fil eller mapp Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen
Öppna en fil eller mapp Läsbehörighet för filen eller mappen
Ladda ner en fil Läsbehörighet för filen eller mappen
Ladda ner en mapp och allt innehåll i den Läsbehörighet till mappen och allt innehåll i den
Skicka en fil eller mapp via e-post Läsbehörighet för filen eller mappen
Visa en fils eller mapps egenskaper Läsbehörighet för filen eller mappen
Kopiera en fil Läsbehörighet för filen och skrivbehörighet till målmappen
Kopiera en mapp Läsbehörighet till mappen (och alla undermappar och filer i den) och skrivbehörighet till målmappen
Redigera en fils eller mapps egenskaper Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen
Flytta filer och mappar Läs- och borttagningsbehörighet till filen eller mappen som ska flyttas och skrivbehörighet till målmappen
Radera en fil eller mapp Läs- och borttagningsbehörighet till filen eller mappen
Låsa och låsa upp en fil eller mapp Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen

Det är bara ägaren som ställt in låset som kan låsa upp filer och mappar.

Lägga till eller se en kommentar i en fil eller mapp Läsbehörighet till filen eller mappen om kommentarerna är delade

Läs- och hanteringsbehörighet om kommentarerna är privata.

Lägga till ett bokmärke på en fil eller mapp Läsbehörighet för filen eller mappen
Aktivera eller inaktivera spårning Läs- och hanteringsbehörighet till mappen eller filen
Versioner – titta närmare på en fil Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen
Versioner – checka in en fil Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen

En version är låst när filen har kontrollerats. Endast låsägaren – den person som kontrollerar filen – får titta på den.

Version – ta bort en fil Läs- skriv- och borttagningsbehörighet till filen eller mappen
Version – återställa en fil Läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen

Endast låsägaren – den person som kontrollerar filen – får återställa den.

Arbetsflöde – lägga till en fil Läs- och hanteringsbehörighet till mappen eller filen
Arbetsflöde – lägga till en kommentar Användaren måste vara ägaren av arbetsflödet eller mottagaren
Arbetsflöde – redigera en fil Användaren måste vara ägaren av arbetsflödet
Arbetsflöde – ta bort en kommentar från en skickad eller mottagen arbetsflödesaktivitet Användaren måste vara ägaren av arbetsflödet eller användaren som skickade in kommentaren