I denne tabellen får du forklart hvilke tillatelser du må ha for bestemte handlinger. Når det gjelder mapper, trenger brukere vanligvis tillatelsen for mappen og alt innholdet samt mapper og tilhørende innhold.

Lesetillatelse for undermapper er ikke alltid nødvendig, så lenge brukerne har lesetillatelser for mappene de arbeider med,samt andre nødvendige tillatelser for mappene og det tilhørende innholdet. Hvis en bruker for eksempel har lese- og fjernetillatelse for en overordnet mappe og bare fjernetillatelse for undermappen, kan den overordnede mappen (inkludert undermappen) bli fjernet. I dette tilfellet kan ikke brukeren fjerne bare undermappen, fordi vedkommende ikke kan lese den.

Nødvendige tillatelser
Handling Nødvendige tillatelser
Legge til en fil eller mappe Lese- og skrivetillatese for den aktuelle mappen
Redigere en fil eller mappe Lese- og skrivetillatelse for elementet
Se en fil eller mappe Lesetillatelse for elementet
Laste ned en fil Lesetillatelse for elementet
Laste ned en mappe og alle elementene i den Lesetillatelse for mappen og alle elementene i den
Sende en fil eller mappe via e-post Lesetillatelse for elementet
Se egenskaper for en fil eller mappe Lesetillatelse for elementet
Kopiere en fil Lesetillatelse for elementet og skrivetillatelse for målmappen
Kopiere en mappe Lesetillatelse for elementet (og alle undermapper og filer) og skrivetillatelse for målmappen
Endre egenskaper for en fil eller mappe Lese- og skrivetillatelse for elementet
Flytt filer eller mapper Lese- og fjernetillatelse for elementet som skal flyttes og skrives for målmappen
Slette en fil eller mappe Lese- og fjernetillatelse for elementet
Låse og låse opp en fil eller mappe Lese- og skrivetillatelse for elementet

Kun brukeren som har angitt låsen, kan låse opp et element.

Legge til eller se en kommentar i en fil eller mappe Hvis kommentarene er delt, kreves det lesetillatelse for elementet.

Hvis kommentarene er private, kreves det lese- og administreringstillatelse for elementet.

Legge til en fil eller mappe som bokmerke Lesetillatelse for elementet
Aktivere eller deaktivere sporing Lese- og administreringstillatelse for elementet
Versjoner – sjekke ut en fil Lese- og skrivetillatelse for elementet
Versjoner – sjekke inn en fil Lese- og skrivetillatelse for elementet

Versjoner låses når filene sjekkes ut. Bare låseieren (personen som sjekket ut filen) kan sjekke den inn.

Versjon – fjerne en fil Lese-, skrive- og fjernetillatelse for elementet
Versjon – tilbakerulle en fil Lese- og skrivetillatelse for elementet

Bare låseieren (personen som sjekket ut filen) kan tilbakerulle en versjon.

Arbeidsflyt – legge til en fil Lese- og administreringstillatelse for elementet
Arbeidsflyt – legge til en kommentar Brukeren må være eieren eller mottakeren av arbeidsflytaktiviteten
Arbeidsflyt – redigere en fil Brukeren må være eieren av arbeidsflytaktiviteten
Arbeidsflyt – fjerne en kommentar fra en sendt eller mottatt arbeidsflytaktivitet Brukeren må være eieren av arbeidsflytaktiviteten eller brukeren som sendte inn kommentaren