Biblioteket används för att lägga upp e-Reserves, elektroniska manuskript och andra institutionsresurser. Det är fullständigt integrerat i Blackboard Learn™, vilket gör biblioteket till ett kraftfullt och flexibelt sätt att dela och distribuera material.

Det finns som standard två huvudytor i biblioteket:

  • Biblioteksinnehåll
  • eReserves

Biblioteksinnehåll

Biblioteksinnehållsytan kan ordnas utifrån institutionens specifika behov och är avsedd för innehåll som delas i hela organisationen. Alla användare har som standard läsbehörighet till alla objekt i mappen Biblioteksinnehåll.


eReserves

eReserves är en mapp i biblioteket som innehåller åtkomststyrt material, till exempel upphovsrättsskyddade dokument. eReserves är inte tillgängligt för organisationer, och kan endast vara tillgängligt för kurser.

eReserves organiseras automatiskt enligt kurs. Varje kurs i Blackboard Learn har en motsvarande kursmapp i eReserves. En kursmapp skapas automatiskt i eReserves när en lärare, lärarassistent eller kursbyggare går till Content Collection första gången i en ny kurs. Om läraren i en historiekurs till exempel vill skapa en eReserve-mapp klickar han eller hon på eReserve-mappen. En mapp med kurs-id för historiekursen visas automatiskt i eReserve-området.

Administratörer kan även automatiskt generera eReserves-katalogen.

Med hjälp av eReserves kan bibliotekarier göra material tillgängligt för användare i hela Blackboard Learn.


Behörighet till material i eReserves

Om du är inskriven på en kurs, och kursen är tillgänglig, kan du se innehållet i motsvarande mapp i eReserves.

Gäster och observatörer kan inte se innehållet i eReserves-mappar, även om de här koppade till en tillgänglig kurs.

Lärare kan läsa innehåll i eReserves och lägga in det i sina kurser, men de kan inte ändra eller ta bort det.

Endast bibliotekarier kan lägga till och ändra innehåll i eReserves. Administratören utser en bibliotekarie för eReserves och ger denne behörighet att läsa, skriva, ta bort och administrera innehållet.


Öppna eReserves

Du hittar eReserves i Content Collection genom att gå till Biblioteksinnehåll > eReserves.

Med alternativet Sök mapp är det enkelt för eReserve-bibliotekarier att komma åt eReserve-kursmappar. Med hjälp av detta verktyg kan bibliotekarier välja eReserve-kursmappar som de har behörighet till och visa dem på Content Collection-menyn.

Om bibliotekarien är registrerad på kursen visas kursmapparna automatiskt i bibliotekariens eReserve-område.