Lärmoduler

En lärmodul är en behållare med organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för dig att navigera från ett innehållsobjekt till ett annat utan distraktioner eller extra klick. En lärmodul håller dig fokuserad på lektionen eller konceptet som du ska lära dig. Om din kurs använder en textbok kan din lärare använda moduler för att gruppera innehållet så att materialen matchar varandra.

Din lärare kan låta dig utforska innehållet i en lärmodul i en annan ordning. Alternativt kan läraren kräva att du öppnar och slutför innehållet innan du går vidare till nästa artikel. En innehållsordning kan hjälpa dig att förstå koncept innan du går vidare till nya lektioner.


Arbeta i en lärmodul

En lärmodul kan likna en mapp på sidan för Kursinnehåll. Välj en titel eller pil för att öppna modulen och visa innehållet.

Som tillägg till innehållsobjekt, filer och uppgifter kan din lärare lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du se uppgifter eller gruppobjekt i modulen. Du kan även öppna samarbetsverktyg såsom diskussioner där du kan brainstorma och dela dina idéer gällande de ämnen som presenteras.

Du kan visa allt synligt innehåll inom modulen, inklusive inlämningsdatum. Du kan öppna innehållet i vilken ordning som helst. Om din lärare kräver en viss innehållsordning visas ett meddelande. Andra villkor som till exempel ett åtkomstdatum inkluderas också.

När du har öppnat en innehållsartikel kan du navigera genom modulen med pilarna högst upp i webbläsarfönstret.

När du måste ta dig an innehållet i en viss ordning finns ett lås bredvid pilen.

Du kan lämna modulen innan du slutfört den. När du kommer tillbaka visas ikonerna bredvid modulinnehållet om ordningen verkställs. Ikonerna visar vilket innehåll som är slutfört, pågående och ej påbörjat, så att du kan fortsätta där du slutade.

En grön cirkel med en bock betyder att innehållet är slutfört. En delvis fylld grön cirkel innebär att du håller på att jobba med innehållet. En låsikon betyder att du inte har börjat med innehållet.

Om modulen innehåller mappar kan du navigera genom innehållet i mapparna på samma sätt som för det övriga innehållet i modulen. Kom ihåg att din lärare kan kräva att du öppnar och slutför innehållet i mappen innan du går vidare.