Du kan prenumerera på en katalog och får då aviseringar om när mappar läggs till eller ändras, även vid ändringar av behörigheter och metadata. Du kan endast prenumerera på mappar som du har hanteringsbehörighet till.

Om du vill prenumerera på en mapp väljer du alternativet Aviseringar i mappens meny. På den här sidan finns information om inställda aviseringar, till exempel om prenumerant, hur ofta aviseringar skickas, typ av avisering och när prenumerationen upphör. Om du vill ta bort en avisering markerar du kryssrutan för den och klickar på Ta bort.

Prenumerera på mappar

  1. På sidan Aviseringar klickar du på Skapa aviseringar.
  2. Markera vilken typ av avisering du vill ta emot: Mappändring, Innehåll har tillträtts och/eller Kommentarändring. Du kan välja en eller alla typerna.
  3. Välj när aviseringarna ska skickas. Om du väljer Omedelbart får du e-post varje gång något har ändrats i mappen. Om du väljer Dagligen får du en gång per dag en sammanfattning över alla ändringar av mappen.
  4. Välj ett slutdatum för prenumerationen genom att klicka på Datum angivet och sedan ange månad, dag och år i fälten.
  5. Markera Skicka in när du är klar.