Genom behörigheter tillåts enskilda användare, olika typer av användare och grupper att göra vissa saker med dina filer och mappar, till exempel läsa dem, skriva i dem eller ta bort dem. Med behörigheter ställer du in vem som ska få se och ändra i dina filer och mappar. På samma sätt kan lärare använda behörigheter för att styra vilket material som kursdeltagare kan se och ändra.

Vad är behörigheter?

När innehåll har lagts till i Content Collection måste behörigheter beviljas för att innehållet ska bli tillgängligt för användare och grupper av användare. Genom de här behörigheterna kan användare utföra vissa åtgärder på filer och mappar i Content Collection, allt från att bara läsa, till att ändra, hantera och ta bort innehåll. Du kan ställa in behörigheter för enskilda filer eller för hela mappar och allt innehåll i mapparna. Behörigheter fungerar i kombination, så det är viktigt att förstå vad de olika åtkomstnivåerna innebär.

Om du länkar till dina mappar och filer från utanför Content Collection måste du se till att ge behörighet till de användare som ska ha det för att länkarna ska fungera. Om en användare inte har behörighet att se ett objekt visas ett meddelande om nekad åtkomst om de klickar på länken till objektet i en kurs eller portfölj.


Behörighetstyper

Behörigheter för Content Collection:

  • Läs: Användarna kan se filer eller mappar.
  • Skriv: Användarna kan göra ändringar i filer och mappar.
  • Ta bort: Användarna kan ta bort filer i mappen eller ta bort själva mappen.
  • Hantera: Användarna kan styra egenskaper och inställningar för filer och mappar.

När en användare söker efter filer eller mappar eller försöker att ändra filer eller mappar (till exempel kopiera, flytta eller ta bort) kan användaren bara visa och ändra innehåll baserat på befintliga behörigheter. Om användare till exempel söker efter ett objekt som de inte har läsbehörighet för kommer objektet inte visas i sökresultaten.


Standardbehörigheter

En del användare har standardbehörighet till vissa mappar. I sådana fall beviljas olika behörigheter automatiskt för vissa mappar.

  • Användarmappar: Dessa mappar finns under Mitt innehåll på Content Collection-menyn. Användaren har läs-, skriv-, borttagnings- och hanteringsbehörighet till sin egen användarmapp. Administratören bestämmer om dessa mappar är tillgängliga i hela systemet.
  • Kursmappar: De här mapparna finns i kursdelen i Content Collection-menyn och här sparas innehåll för specifika kurser. Lärare, assistenter och kursbyggare har läs-, skriv-, borttagnings- och hanteringsbehörighet till mappar i sina kurser. Kursmappen skapas automatiskt första gången någon av dessa användare öppnar Content Collection. Andra kursanvändare (som deltagare) som är inskrivna på en kurs kan inte se den här mappen eftersom den är tänkt som en arbetsyta för kursutvecklare. Kursdeltagarna måste ha läsbehörighet för att kunna se kursmappen. Organisationsanvändarmappar fungerar likadant som kursmappar.
  • Institutionsmappar och mappar med biblioteksinnehåll: Alla användare med systemkonton har läsbehörighet till de här mapparna.
  • Kursmappar i eReserve: Alla användare som är anmälda på en kurs har läsbehörighet till kursens kursmapp i eReserves.

Ge och få behörighet

Alla användare med läs- och hanteringsbehörighet till en fil eller mapp kan ge andra användare och användarlistor behörigheter.

Användare och grupper av användare kan få en eller flera behörigheter. En hel kurslista kan till exempel få läsbehörighet till en fil eller mapp. Ägaren kan ge ytterligare behörigheter till enskilda användare i kurslistan. Behörigheterna kan ändras för undermappar och filer i en mapp.

Hantera behörigheter

Användaråtkomst till en fil eller mapp ställs in på sidan Hantera behörigheter. Behörigheter kan ges till enskilda användare, grupper eller roller.

Mer om att hantera behörigheter till mappar och filer i Content Collection

När behörigheter till en mapp ges gäller behörigheterna även alla undermappar och filer i den mappen.