Du kan bruker prøver og spørreundersøkelser til å måle kunnskapen og fremgangen til studenter samt samle inn informasjon fra dem.

Du tildeler poeng for prøvespørsmål for vurdering, men spørsmålene i spørreundersøkelser gis ikke poeng.

Resultater fra spørreundersøkelser er anonyme, men du kan se om en student har fullført en spørreundersøkelse og se samlede resultater for hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Nå kan du bare opprette spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.


Ultra- vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra- vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisningenOriginal-emnevisningen
SpørsmålsbankTilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
SpørsmålsbankSpørsmålsbank
SpørsmålsanalyseElementanalyse
TilgangskodePassord