This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Du kan skapa en länk till ett befintligt område, verktyg eller objekt i din kurs. Visa länkar vid sidan av relevant kursmaterial för att underlätta för deltagarna.

Vad är en kurslänk?

En kurslänk är en genväg till en befintlig yta, ett befintligt verktyg eller objekt i en kurs.

Exempel: Länka till uppgifter

Du kan skapa alla uppgifter i deras egen kursinnehållsyta. Därefter kan du skapa kurslänkar till individuella uppgifter i andra ytor i kursen, som en enhetsmapp eller lärmodul.

Om du skapar en kurslänk till ett verktyg som inte är aktiverat, möts deltagare som öppnar kurslänken av meddelandet att verktyget inte är aktiverat. Detsamma gäller kurslänkar till ett innehållsobjekt som du har tillämpat publiceringskriterier på. Om du till exempel har tillämpat en regel som publicerar innehåll efter ett visst datum, så får deltagarna ingen åtkomst till innehållet förrän efter detta datum.

Mer information om publiceringskriterier