Du kan skapa en länk till ett befintligt område, verktyg eller objekt i din kurs. Visa länkar vid sidan av relevant kursmaterial för att underlätta för deltagarna.

Vad är en kurslänk?

En kurslänk är en genväg till en befintlig yta, ett befintligt verktyg eller objekt i en kurs.

Exempel: Länka till uppgifter

Du kan skapa alla uppgifter i deras egen kursinnehållsyta. Därefter kan du skapa kurslänkar till individuella uppgifter i andra ytor i kursen, som en enhetsmapp eller lärmodul.

Om du skapar en kurslänk till ett verktyg som inte är aktiverat, möts deltagare som öppnar kurslänken av meddelandet att verktyget inte är aktiverat. Detsamma gäller kurslänkar till ett innehållsobjekt som du har tillämpat publiceringskriterier på. Om du till exempel har tillämpat en regel som publicerar innehåll efter ett visst datum, så får deltagarna ingen åtkomst till innehållet förrän efter detta datum.

Mer information om publiceringskriterier


Skapa och länka till diskussioner

Skapa möjligheter för interaktion där du behöver dem! Du kan skapa och länka till diskussioner på två ställen i din kurs.

  • Skapa en diskussion direkt på kursinnehållssidan så att den visas med resten av ditt material.
  • Du kan även navigera till kursens diskussionssida och ställa in den där. Det är bara att välja ikonen Diskussioner på navigeringsfältet. Välj sedan om du vill inkludera diskussionen på sidan Kursinnehåll.

Lägga till en diskussionslänk på kursinnehållssidan

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en diskussion på sidan Kursinnehåll. Välj Skapa > Deltagande och engagemang > Diskussion.

Ange ett lämpligt namn så att deltagarna kan hitta rätt diskussion i innehållslistan.

Gör en kommentar för att få igång diskussionen. Inkludera riktlinjer och förväntningar så att deltagarna kommer igång på rätt sätt. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan visa eller dölja diskussionen från deltagarna. Du kan redigera det här alternativet när som helst. Nya diskussioner är dolda som standard.

Klicka på ikonen Diskussionsinställningar för att öppna panelen Diskussionsinställningar. Markera kryssrutan Visa på innehållssidan för kursen om du vill inkludera diskussionen bredvid andra innehållsobjekt på sidan Kursinnehåll.

Hantera dina diskussionslänkar

Dina diskussionslänkar visas där du skapade dem på kursinnehållssidan. Du kan ordna om och ta bort en diskussionslänk. När du tar bort en diskussion från sidan Kursinnehåll ligger den kvar på sidan Diskussioner.

Flytta diskussioner. Klicka på ikonen Flytta i raden för en diskussion, och dra diskussionen till en ny plats. Du kan även dra en diskussion till en mapp.

Ta bort diskussionen från kursinnehållssidan. Öppna diskussionen och klicka på ikonen Diskussionsinställningar för att öppna panelen Diskussionsinställningar. Avmarkera kryssrutan för Visa på innehållssidan för kursen. Diskussionen finns kvar på den huvudsakliga diskussionssidan men visas inte på kursinnehållssidan.