This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.


Lägg till filer, bilder, ljud och videor

På sidan Kursinnehåll kan du bläddra efter filer i molnlagringen eller på din dator. I vissa fall måste deltagarna klicka på filnamnet för att ladda ner och öppna filen. Om funktionen stöds av webbläsaren kan du öppna vissa mediefiler i ett nytt fönster eller en ny flik. Deltagarna meddelas i sina aktivitetsflöden när du lägger till innehåll.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

Bland annat följande filtyper stöds: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Ladda upp filer. Välj plustecknet där du vill ladda upp filer. I menyn väljer du Ladda upp för att bläddra efter filer på din dator. Filerna visas i innehållslistan.

Öppna en fils meny för att redigera filnamn, koppla till mål, ersätta filen eller lägga till en beskrivning. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och sedan ladda upp filer.

Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare. Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid filerna. Läs mer om Ally längre fram i det här ämnet.

Lägg till filer från molnlagring. Om filerna redan finns lagrade i molnet, till exempel på OneDrive® och Google Drive™, kan du lägga till dem i din kurs. Du kan välja flera filer samtidigt som ska läggas till på sidan för kursinnehåll från molnlagringen. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs.

Mer om molnlagring

Lägg till filer från Content Collection. Om du redan har filer lagrade i innehållssamlingen kan du lägga till dem i din kurs.

Att kopiera och klistra in länkar från adressfältet till bilder, PDF-filer eller andra filer i innehållssamlingen kommer inte att fungera korrekt. Dessa webbadresser är tillfälliga och bryts senare.

Mer information om att lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Allt innehåll är dolt för deltagarna tills du bestämmer att det ska visas. Vid varje objekt anges om det är synligt eller dolt för deltagarna. Du kan ändra synligheten för varje objekt.

Tryck på Tab-tangenten för att gå till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Öppna menyn i filens rad och välj sedan Redigera. Välj Koppla till mål i panelen för att söka efter tillgängliga mål som filen kan kopplas till.

Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till en fil.

Ändra ordning på, redigera och ta bort innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa ikonen Flytta, och dra sedan objektet till en ny plats i innehållslistan. Öppna menyn och välj Redigera eller Ta bort. På panelen kan du till exempel ändra namnet på en fil, ange en beskrivning som ska visas med filen på kursinnehållssidan eller ersätta filen.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

 1. Använd Tab-tangenten för att gå till flyttikonen för en fil eller mapp.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Välj en plats med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Zip-filer

kursinnehållssidan kan du ladda upp ett komprimerat filpaket, det vill säga en zip-fil. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet. I menyn väljer du Ladda upp för att bläddra efter filen på din dator.


Ally i Learn - Lärare

Visa och förbättra innehållstillgänglighet

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid kursdokument och prov.

Kom igång med Ally

 1. Hitta innehållet du vill förbättra.
 2. Bredvid innehållet finns en ikon som visar tillgänglighetspoäng.
 3. Klicka på poängikonen för att få reda på hur du förbättrar tillgänglighetspoängen.
 4. Ally öppnas och visar dig vilka steg som ska tas för att redigera ditt innehåll så att det blir mer lättillgängligt och optimera det för alternativa format.

Så här förbättrar du tillgängligheten för kursinnehåll

Deltagarna kan inte se innehållets tillgänglighetspoäng. Istället kan deltagarna välja mellan de alternativa format som Ally genererar för innehållet. Du kan hjälpa Ally att skapa bättre alternativa format genom att följa bästa praxis för att skapa tillgängligt innehåll.

Visa alternativa format

När du lägger till innehåll i en kurs skapar Ally alternativa format av det ursprungliga innehållet. Om originalinnehållet till exempel är en PDF-fil skapar Ally uppläst text, elektronisk punktskrift och en fil i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av innehåll originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så stöds inte innehållstypen.

Hitta innehåll i din kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternativa format för kursinnehåll


Infoga filerna i redigeraren

Du kan ladda upp filer i redigeraren i vissa områden i en Ultra-kurs. Du kan till exempel inkludera en bild eller ett dokument som hjälper deltagarna att förstå dina instruktioner eller din ledtext.

Redigeraren stöder endast inbäddad visning av videor i MP4-format. Du kan behöva ladda ner videoklipp med andra filtyper, som till exempel MOV eller MPEG. Du kan inte lägga till bilagor i kalenderobjekt via redigeraren.

Klicka på Infoga/redigera lokal fil. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp. Du kan också lägga till filer från molnlagring, till exempel OneDrive.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Edit file options panel

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att markera filen i redigeringsverktyget och sedan klicka på ikonen Redigera bifogad fil.


Infoga bilderna i redigeraren

I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigerarens funktioner för att lägga till bilder tillsammans med textinnehåll. Du kan lägga till bilder som finns online eller ladda upp en bild från din lokala enhet.

Om du lägger till en stor bild är det bra att inkludera bilden som en separat textlänk. Då kan deltagarna välja att använda länken för att visa bilden för sig och tydligare, samtidigt som de kan läsa din text.

Du kan i nuläget inte lägga till bilder i kalenderobjekt via redigeraren.

Välj Lägg till innehåll > Infoga/redigera bild från webben. Skriv in eller klistra in en bildadress för att bädda in en bild som finns online. Du måste använda http://-protokollet. Ange en beskrivning av bilden i rutan Alternativtext, så att användare som inte kan se bilden kan förstå bildens innebörd.

Lägg till Office 365-filer. Du kan bädda in Office 365 Enterprise-filer direkt i ditt innehåll. Välj Dela i din Office 365-fil för att skapa en länk till filen. Välj vilka behörigheter du vill att användaren ska ha och klicka på Kopiera länk. Då kopieras länken till Urklipp. Om du vill bädda in innehållet ska du klicka på Infoga/redigera media från webben från redigeraren. Klistra in länken i Medieadress. Välj Infoga.

 

För att redigera bildens källa eller alternativa text ska du välja bilden i redigeraren och sedan klicka på Infoga/redigera bild från webben.


Infoga media i redigeraren

Du kan använda alternativet Infoga/redigera media från webben för att lägga till media och Office 365 Enterprise-filer direkt i redigeraren. Redigeraren bäddar automatiskt in innehållet så att den visas bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Deltagare kan se innehållet, som en video i samma fönster, utan att behöva navigera till mediets webbplats.

Du kan bädda in innehåll från följande platser:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. Klicka på Lägg till innehåll > Infoga/redigera media från webben i redigeraren.
 2. Klistra in källadressen från webbplatsen.
 3. Lägg till en alternativ text som beskriver objektet för personer med skärmläsare eller om innehållet inte kan laddas.
 4. Välj Infoga. Objektet bäddas automatiskt in i redigeraren.

Infoga YouTube-video

Använd alternativet Infoga YouTube-video för att bläddra efter och lägga till YouTube-videor direkt i redigeraren. Du behöver inte lämna kursen för att hitta en länk! Du kan välja att visa videon som en länk eller att bädda in videon så att den visas tillsammans med övrigt innehåll som du lägger till. Deltagare kan titta på videon i samma fönster – utan att behöva navigera till YouTube.

Mer information om att infoga YouTube-videor


Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Du kan bädda in ljud- och videoinspelningar med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Infoga filer från Content Market

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Innehållsmarknaden är din gateway till värdefullt utbildningsmaterial från betrodda innehållsleverantörer. Du kan även få tillgång till verktyg och länkar som administratören har gjort tillgängliga för din institution.

Du kan lägga till innehåll från Content Market direkt till redigeringsverktyget i kursens uppgifter, prov och dokument. I redigeraren ska du välja Infoga innehåll > Infoga/redigera LTI-objekt.

Välj ett verktyg för att öppna det och bläddra efter innehåll som du vill lägga till. Du kan också välja plustecknet på institutionens verktygskort för att lägga till hela verktyget i redigeringsverktyget. När du lägger till verktyg eller innehåll i redigeringsverktyget visas de som en länk.

Mer information om Content Market


Lägga till filer från Content Collection

Du kan använda Content Collection för att ordna, dela och återanvända filer i dina kurser och de filer som delas med hela lärosätet. Du kan lägga till filer från Content Collection direkt på sidan Kursinnehåll. Välj plustecknet där du vill lägga till filer. I menyn ska du välja Innehållssamling för att bläddra bland de tillgängliga filerna och lägga till dem i din kurs.

Du kan också hitta Content Collection i panelen Importera innehåll. Välj Innehållssamling för att bläddra bland de tillgängliga filerna och lägga till dem i din kurs. Det finns även möjlighet att lägga till flera filer på samma gång.

Välj Bläddra i Innehållssamling för att komma igång. Du kommer nu till Content Collection-systemet, där filer finns lagrade från dina andra kurser. Du har också tillgång till filer som din institution har lagt till och delat. Använd bläddringsfunktionerna för att utforska dessa.

Den första gången som du öppnar Content Collection i din Ultra-kurs kan du välja att öppna i befintligt fönster eller i ett nytt fönster. Välj det alternativ som fungerar bäst för dig. Du kan ändra inställningen senare. Välj ikonen Inställningar för webbläsare längst upp i fönstret.

När du hittar en fil som du vill lägga till i din kurs markerar du kryssrutan bredvid filnamnet. Du kan fortsätta att bläddra efter och välja filer. Systemet visar hur många filer som du har valt längst ner i fönstret. Är du redo att lägga till? Välj Skicka för att granska objekten som du har valt.

Om du vill bläddra i Content Collection men inte lägga till någon fil till din kurs kan du komma åt Content Collection på sidan Verktyg. Du kan också lägga till länkar till objekt i Content Collection.

Granska listan

Du kan granska listan över valda filer innan du importerar dem till din kurs. Gå igenom Objektnamn, Datum för senaste ändring och Storlek för att bekräfta att det är rätt filer. Har du glömt någonting? Du kan lägga till fler objekt i listan. Välj Tillbaka till Content Collection för att fortsätta bläddra.

Ta bort eller redigera en fil i listan genom att öppna menyn för objektet. Välj Ta bort om du inte längre vill kopiera filen till din kurs. Välj Redigera för att ändra filens namn eller beskrivning.

Välj Spara för att lägga till innehållet i kursen. Filerna är som standard dolda för deltagarna, så du kan fortsätta att bygga upp ditt kursinnehåll.

Så fungerar Content Collection-filer

När du lägger till en fil från Content Collection i din Ultra-kurs behåller filen en länk till den ursprungliga platsen. Kom ihåg följande när du lägger till Content Collection-filer i din kurs:

 • Filbehörigheterna i Content Collection påverkar inte om en deltagare kan se en fil i din kurs. Du styr synlighetsinställningar för filerna på samma sätt som för annat innehåll i kursen.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs uppdateras eller skrivs över i Content Collection, påverkas filen i din kurs på samma sätt.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs tas bort i Content Collection är filen inte heller tillgänglig längre i din kurs. Filen visas fortfarande på sidan med kursinnehåll, men ett felmeddelande visas när någon försöker öppna den. Du kan öppna 360-gradersvyn innan du tar bort Content Collection-filer för att förstå vilka följder en borttagning får.
 • När du tar bort en kursfil som du har lagt till från Content Collection finns filen fortfarande kvar i Content Collection. Den enda filen som tas bort är den som finns i din kurs.