Kopiera och flytta innehåll

När du kopierar en fil eller en mapp skapas en precis likadan fil eller mapp. Du kan kopiera en fil eller mapp till samma plats, men då ändras fil- eller mappnamnet så att det står ”Kopia av” före det befintliga namnet. Om du kopierar filen eller mappen till ett nytt ställe behåller filen eller mappen sitt namn. Om namnet på den kopierade filen eller mappen är detsamma som namnet på en fil eller mapp på målplatsen får du uppmaning om att bekräfta en överskrivning.

Du kan markera flera filer och mappar som ska kopieras samtidigt, så det är enkelt att få samma material i flera olika mappar.

När du flyttar mappar och filer hamnar mapparna och filerna på en ny plats. Du kan välja flera objekt och mappar och flytta stora innehållsbatcher till nya platser.


Behörigheter

För att få kopiera en fil måste du ha läs- och skrivbehörighet till filen och till mappen du flyttar den till. För att få flytta en fil måste du ha läs-, skriv- och borttagningsbehörighet till den fil och de mappar som du flyttar filen till och från.


Kopiera filer och mappar

  1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller den fil eller mapp som du vill kopiera.
  2. Markera kryssrutan bredvid filen eller mappen och klicka på Kopiera. Alternativet Kopiera finns även i filens eller mappens meny.
  3. Ange sökvägen till målmappen eller klicka på Bläddra och leta fram och markera målmappen.
  4. Markera kryssrutan om du vill att de filer eller mappar i målmappen som har samma namn som de du kopierar till målmappen ska ersättas med de du kopierar.
  5. Klicka på Skicka.

Flytta filer och mappar

  1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller den fil eller mapp som du vill flytta.
  2. Markera kryssrutan bredvid filen eller mappen och klicka på Flytta. Alternativet Flytta finns även i filens eller mappens meny.
  3. Ange sökvägen till målmappen eller klicka på Bläddra och leta fram och markera målmappen.
  4. Markera kryssrutan om du vill att de filer eller mappar i målmappen som har samma namn som de du kopierar till målmappen ska ersättas med de du kopierar.
  5. Klicka på Skicka.