När du organiserar mappar och filer ska du komma ihåg att behörigheter ärvs baserat på deras sökväg

När du lägger till mappar och filer i Content Collection, ska du vara uppmärksam på vilka användare och användarlistor som innehållet kommer att delas med.

Kanske tycker du att det är praktiskt att organisera mapparna så att du kan hantera behörighet efter mapp i stället för efter fil. Det kan vara svårt att hantera objekt som delats med samma användare men som spritts ut i olika mappar. Du kan t.ex. skapa en mapp som innehåller alla filer som används i ett grupparbete. Då kan hela mappen delas med gruppmedlemmarna, och du behöver inte hantera behörigheter för enskilda objekt i olika mappar.

Mer information om att organisera innehåll i mappar

Filer är automatiskt tillgängliga för användaren som har lagt till dem, men måste delas om andra användare ska kunna se dem.

Filer ärver behörigheter från mappen där de har placerats. Om en fil läggs till i en mapp som redan har läs- och skrivbehörighet för vissa användare eller användarlistor, får dessa även läs- och skrivbehörighet till filen som nyss lades till.

Mer information om att dela och hitta innehåll i Content Collection

Som standard ärvs mappbehörigheter. När du uppdaterar användarbehörigheter för en mapp, tillämpas dessa behörigheter även automatiskt på alla objekt (mappar och filer) som ingår i denna mapp. Du vill kanske verifiera att användare inte får obehörig åtkomst till vissa mappar om du ändrar behörigheter till mappen på den högsta nivån.


Behörigheter

Med behörighet beskrivs en användares eller grupps möjlighet att interagera med en fil eller mapp i Content Collection.

 • Läs innebär att en användare endast kan se, öppna och ladda ner objektet.
 • Skriv innebär att en användare har läsbehörighet och även kan redigera eller skriva över objektet, inklusive filnamnet och inställningarna. Om användaren har skrivbehörighet för en mapp, kan användaren även skapa nya objekt (mappar och filer) i den.
 • Ta bort innebär att en användare har läs- och skrivbehörighet och även kan ta bort objektet.
 • Hantera innebär att en användare har fullständig kontroll över objektet och kan ge behörigheter till andra användare.

Tilldela behörigheter till individuella användare

Navigera till mappen eller filen i Content Collection där du vill tilldela behörigheter.

 1. Markera ikonen i kolumnenBehörigheterpå filens eller mappens rad.
 2. På sidan Hantera behörigheter ska du markera Välj specifika användare.
 3. På sidan Lägg till användare anger du ett eller flera användarnamn åtskilda med kommatecken, eller väljer Bläddra.
 4. För att bläddra ska du skriva in sökkriteriet i rutan Sök efter och välja Sök.
 5. Välj kryssrutorna intill de lämpliga användarna och markera Skicka.
 6. Markera kryssrutorna för lämpliga behörigheter på sidan Lägg till användare.
 7. Klicka på Skicka.

Tilldela behörigheter till grupper

För att spara tid kan du tilldela behörigheter till grupper av användare:

 • Alla medlemmar i en kurs som du undervisar
 • Alla användare med specifika roller i en kurs som du undervisar, till exempel alla assistenter
 • Alla användare som har tilldelats utvalda grupper i en kurs som du undervisar

Även om du kan lägga till behörigheter för deltagare kan du oavsiktligt låta deltagare komma åt filer som du inte vill att de ska se än. I din kurs kan du till exempel ”dölja” en fil så att deltagare inte kan se den eller tillämpa en regel för anpassad publicering/villkorlig tillgänglighet. Om du ger deltagarna behörighet att öppna mappen med filen från Content Collection kanske de kan se filen tidigare än du avsåg. För mer information, gå till ämnet Vanliga frågor.

När du anger behörigheter för en grupp kan alternativen variera baserat på den valda gruppen.

 1. Navigera till mappen eller filen i Content Collection där du vill tilldela behörigheter.
 2. Markera ikonen i kolumnenBehörigheterpå filens eller mappens rad.
 3. På sidan Hantera behörigheter ska du markera Välj specifika användare efter plats.
 4. Välj en grupp i listan.
 5. Markera kryssrutorna bredvid lämpliga kurser i avsnittet Välj kurser på sidan Lägg till kursdeltagarlista.
 6. I avsnittet Välj roller – endast tillgängligt för vissa användargrupper – markerar du kryssrutan bredvid lämpliga användare. Eller så kan du begränsa ditt urval utifrån roll.
 7. Markera kryssrutorna för lämpliga behörigheter i avsnittet Ange behörigheter.
 8. Klicka på Skicka.

Redigera behörigheter

Navigera till mappen eller filen i Content Collection.

 1. Välj ikonen Behörigheter för filen eller mappen.
 2. På sidan Hantera behörigheter, bredvid rollen i kolumnen Användare/användarlista, öppnar du objektets meny.
 3. Välj Redigera.

  Ta bort tar bort rollen och behörigheterna för filen eller mappen. Markera en funktion för att återskapa en borttagen roll.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid typen Behörigheter på sidan Redigera behörigheter. Om du markerar kryssrutan Skriv över för mappar kommer dessa behörigheter att ändras för allt mappinnehåll och alla undermappar samt ersätta alla befintliga behörigheter. När du inte väljer Skriv över, läggs de valda behörigheterna till för allt mappinnehåll och alla undermappar, men befintliga behörigheter tas inte bort.
 5. Klicka på Skicka.
 6. Markera OK för att återvända till Content Collection.

Möjlighet att skriva över mappbehörigheter

När du redigerar eller lägger till behörigheter till en överordnad mapp kan du välja alternativet Skriv över som tvingar alla filer och undermappar att ärva de här behörigheterna. Om exempelvis läs- och skrivbehörigheter har lagts till mappen och du markerar Skriv över, kommer alla behörigheter till objekt inuti denna mapp att återställas till läs och skriv. Varje objekt inom mappen som har andra behörigheter, t.ex. ta bort, kommer att återställas till endast läs- och skrivbehörigheter.

Om du inte väljer alternativet Skriv över, tilldelas filerna och undermapparna automatiskt eventuella ytterligare behörigheter som har tilldelats den överordnade mappen, men befintliga behörigheter tas inte bort. Om läs-, skriv- och hanteringsbehörigheter t.ex. läggs till för mappen och ett objekt i mappen redan har läs-, skriv- och borttagningsbehörighet, kommer filen att alltjämt ha läs-, skriv och borttagningsbehörighet och hanteringsbehörighet kommer att läggas till.

När du har ändrat behörigheterna för en mapp kan du ändra behörigheter för ett objekt, men de här ändringarna kommer att skrivas över nästa gång som behörigheterna för den överordnade mappen ändras. Vi rekommenderar att du lagrar objekt med samma syfte och målgrupp i en och samma mapp. Sedan kan du enkelt hantera behörigheter.