Kopier og flytt innhold

Kopiering av filer og mapper oppretter identiske kopier av dem. Du kan kopiere filen eller mappen til samme plassering, men navnet på elementet endres så det står «Kopi av» foran navnet. Hvis du kopierer elementet til en ny plassering, endres ikke navnet på filen eller mappen. Hvis navnet på den kopierte filen eller mappen er det samme som navnet på en fil eller mappe i målmappen, ber Mitt innhold deg om å bekrefte at elementet overskrives.

Du kan velge flere filer og mapper som skal kopieres, noe som gjør det enkelt å dele innhold mellom mapper.

Når du flytter mapper og filer, endres plasseringen for dem. Du kan enkelt flytte store mengder innhold til nye steder ved å velge flere elementer og mapper om gangen.


Tillatelser

For å kopiere elementer må du ha lese- og skrivetillatelse for filen og filens målmappe. For å flytte elementer, må du ha lese-, skrive- og fjernetillatelser for de aktuelle filene samt mappene du skal flytte dem mellom.


Kopier filer eller mapper

  1. Gå til mappen som inneholder filen eller mappen du vil kopiere, i Mitt innhold.
  2. Merk av for elementet, og velg Kopier. Du kan også åpne Kopier-alternativet i menyen for elementet.
  3. Skriv inn banen for målmappen eller velg Bla gjennom for å finne og velge den.
  4. Velg avmerkingsboksen for å erstatte eventuelle elementer på destinasjonen som har samme navn som elementene du kopierer dit.
  5. Velg Send.

Flytt filer eller mapper

  1. Gå til mappen i Mitt innhold som inneholder filen eller mappen du vil flytte.
  2. Merk av for elementet, og velg Flytt Du kan også bruke Flytt-alternativet via menyen for elementet.
  3. Skriv inn banen for målmappen eller velg Bla gjennom for å finne og velge den.
  4. Velg avmerkingsboksen for å erstatte eventuelle elementer på destinasjonen som har samme navn som elementene du kopierer dit.
  5. Velg Send.