Ffolderi

Mae ffolder yn storio ffeiliau a ffolderi eraill yn y Casgliad o Gynnwys. Mae'r holl ffolderi'n gynwysedig o fewn ffolderi eraill hyd at y ffolder lefel uchaf (/). Mae meysydd cynnwys cyfan yn ffolderi a gedwir o dan y ffolder lefel uchaf. Byddwch yn ymwybodol bod mynediad at y ffolder lefel uchaf fel arfer yn gyfyngedig i weinyddwyr.

Ni all ffeiliau a ffolderau mewn ardal unigol o'r Casgliad Cynnwys rannu'r un enw.

Mae eich sefydliad yn rheoli cwota maint pob ffolder i atal twf heb ei reoli. Mae cwotâu maint wedi eu diffinio ar gyfer pob ffolder, ond maent yn hyblyg i roi cwota mwy i rai is-ffolderau na rhai eraill.


Ffeiliau

Mae'r Casgliad o Gynnwys yn storio ffeiliau hefyd. Mae'r ffeiliau hyn ar gael yn awtomatig i'r defnyddiwr a ychwanegodd y ffeiliau. I rannu'r ffeil â defnyddwyr eraill, mae angen caniatadau priodol arnynt. Mae swyddogaethau caniatâd, sylwadau a metaddata yn gweithio yn yr un modd ar gyfer ffeiliau a ffolderi. Mae ffeiliau'n cynnwys nifer o nodweddion rheoli eraill nad ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer ffolderi.

Efallai bydd golygu URL y ffeil yn tynnu mynediad at y ffeiliau. Argymhellwn i chi beidio â golygu URL y ffeil.


Rheoli ffeiliau a ffolderi

Yn seiliedig ar y caniatadau sydd gennych ar gyfer ffeil neu ffolder, efallai y byddwch yn gweld yr opsiynau a ganlyn yn newislen yr eitem.

Os nad ydych yn gweld un o'r opsiynau hyn, mae'n bosib eu bod wedi'u hanalluogi ar gyfer y ffeil neu ffolder hwnnw. Dewiswch Golygu Gosodiadau yn newislen yr eitem i newid yr opsiynau sydd ar gael.

Rhagor am sut i olygu priodweddau ffolder

Rhagor am sut i reoli ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys

 • Sylwadau: Testun ystorfa sylwadau gan ddefnyddwyr. Mae sylwadau'n farn neu gyfarwyddiadau ynghylch cynnwys eitem neu ffolder.
 • Trwyddedau: Caiff trwyddedau eu creu ar gyfer eitem i ganiatáu i unrhyw un gael mynediad a reolir at eitem, hyd yn oed y sawl heb gyfrif defnyddiwr. Wrth wylio cynnwys â chaniatâd mynediad, ni all y gwyliwr gyrchu ardaloedd eraill y Casgliad o Gynnwys. Mae pasys yn gallu rhoi caniatâd darllen yn unig neu ganiatâd darllen/ysgrifennu er mwyn caniatáu cydweithio. Mae Trwyddedau yn ffordd wych o rannu ffeil â phobl na allant gyrchu'r Casgliad Cynnwys trwy ddarparu mynediad uniongyrchol i'r ffeil iddynt trwy URL allanol.

  Mwy am drwyddedau

 • Caniatâd: Mae caniatâd yn ffordd hawdd i rannu cynnwys tra'n ei ddiogelu rhag newidiadau heb awdurdod. Mae caniatâd yn galluogi defnyddwyr i ddarllen a pherfformio gweithrediadau ar eitemau a ffolderi a ychwanegir at y Casgliad o Gynnwys. Mae rhaid i berchennog yr eitem roi caniatâd i ddefnyddwyr gyrchu cynnwys yn uniongyrchol o'r Casgliad o Gynnwys a hefyd trwy ddolenni mewn cyrsiau a phortffolios.

  Mae'r caniatadau hyn ar gael o fewn y Casgliad y Cynnwys:

  • Darllen: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i edrych ar eitemau neu ffolderi.
  • Ysgrifennu: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i wneud newidiadau i eitemau a ffolderi.
  • Tynnu: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i ddileu eitemau o'r ffolder neu'r ffolder ei hun.
  • Rheoli: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i reoli priodweddau a gosodiadau eitemau a ffolderi.

  Mwy ar ganiatâd

 • Aliniadau: Aliniwch eitemau neu ffolderi â nodau i adrodd am wybodaeth cwmpas nodau ar gyfer y cwrs hwn. Gellir alinio eitemau cynnwys yn y cwrs i Nodau Ffynhonnell cyfredol sydd wedi cael eu gwneud ar gael yn y system. Ar ôl i gynnwys gael ei alinio'n unol â'r safonau, gellir rhedeg adroddiad Manylion Cynnwys y Cwrs o Adroddiadau Cwrs ar y Panel Rheoli. Mae'r adroddiad hwn yn dangos gwybodaeth gyffredinol am nodau'r cwrs.
 • Olrhain: Defnyddir olrhain i edrych ar sut mae defnyddwyr eraill yn rhyngweithio ag eitem. Mae olrhain yn dangos pob tro i ffeil gael ei newid neu ddarllen ac yn dangos pa ddefnyddiwr wnaeth hyn hefyd. Mae olrhain yn ddefnyddiol i reoli newidiadau ac i hyfforddwyr wirio bod myfyrwyr wedi darllen eitem.
 • Fersiynau: Crëir fersiynau i ganiatáu gwaith cydweithio heb ddisodli drafftiau blaenorol. Cedwir pob drafft fel fersiwn ar wahân y gellir ei dynnu allan a'i osod yn ôl i reoli newidiadau. Y defnyddiwr yn unig sydd â fersiwn wedi ei dynnu allan all wneud newidiadau i'r ffeil.
 • Metaddata: Ychwanegir metadata at ffolder i'w wneud yn hawdd dod o hyd iddo pan fyddwch yn chwilio a'i wneud yn hawdd adnabod y cynnwys yn y ffolder trwy ychwanegu disgrifiad.

  Mwy ar fetaddata