Mappen

Een map is een container in Content Collection voor het opslaan van bestanden en andere mappen. Alle mappen bevinden zich in andere mappen met uitzondering van de map op het hoogste niveau (/). Inhoudsgebieden zijn mappen die zijn opgeslagen onder de map op het hoogste niveau. Toegang tot de map op het hoogste niveau is normaal gesproken voorbehouden aan beheerders.

Bestanden en mappen in een bepaald gebied van Content Collection kunnen niet dezelfde naam hebben.

De instelling bepaalt de maximale grootte van elke map om ongecontroleerde groei te voorkomen. De maximumgrootte voor elke map is definitief, maar flexibel binnen de map zodat bepaalde submappen groter kunnen worden dan andere.


Bestanden

In Content Collection worden ook bestanden opgeslagen. Deze bestanden zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft toegevoegd. Er zijn bepaalde machtigingen nodig om het bestand te kunnen delen met andere gebruikers. De functies met betrekking tot machtigingen, opmerkingen en metagegevens zijn gelijk voor bestanden en mappen. Voor bestanden zijn nog verschillende andere beheerfuncties beschikbaar die niet worden gebruikt voor mappen.

Het bewerken van de bestands-URL kan toegang tot de bestanden verwijderen. We raden aan om de bestands-URL niet te bewerken.


Bestanden en mappen beheren

Afhankelijk van de machtigingen die je hebt voor een bestand of map, zie je de volgende opties in het menu van het item.

Als je deze opties helemaal niet ziet, zijn ze mogelijk uitgeschakeld voor dat bestand of die map. Selecteer Instellingen bewerken in het menu van het item om de beschikbare opties te wijzigen.

Meer over het bewerken van mapeigenschappen

Meer over bestandsbeheer in de Content Collection

 • Opmerkingen: Opmerkingen zijn opgeslagen teksten van gebruikers. Opmerkingen zijn meningen of instructies over de inhoud van een item of map.
 • Passen: Er kunnen passen worden gemaakt voor een item zodat iedereen, ook personen zonder gebruikersaccount, gecontroleerde toegang hebben tot het item. Wanneer een gebruiker inhoud weergeeft via een pas, heeft hij of zij geen toegang tot andere gebieden van Content Collection. Met passen kan alleen de machtiging Lezen of Lezen/schrijven worden toegekend om samenwerking mogelijk te maken. Passen zijn zeer nuttig wanneer je bestanden wilt delen met personen die geen toegang hebben tot Content Collection. Met een pas hoeven deze personen zich niet aan te melden, maar kunnen ze het bestand via een externe URL direct benaderen.

  Meer over passen

 • Machtigingen: Met machtigingen kan inhoud worden weergegeven en tegelijkertijd worden beveiligd tegen onbevoegde wijzigingen. Met machtigingen kunnen gebruikers items en mappen lezen en bewerken die zijn toegevoegd aan Content Collection. De eigenaar van het item moet gebruikers toestemming geven om inhoud rechtstreeks vanuit Content Collection en via koppelingen in cursussen en portfolio's te kunnen benaderen.

  Deze machtigingen zijn beschikbaar in Content Collection:

  • Lezen: gebruikers kunnen items of mappen weergeven.
  • Schrijven: gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren in items en mappen.
  • Verwijderen: gebruikers kunnen items verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen.
  • Beheren: gebruikers kunnen de eigenschappen en instellingen van items en mappen instellen.

  Meer informatie over machtigingen

 • Harmoniseringen: U kunt items of mappen in overeenstemming brengen met doelen om voor deze cursus informatie over de dekking te kunnen rapporteren. Inhoudsitems in de cursus kun je in overeenstemming brengen met actuele brondoelen die zijn vastgelegd in het systeem. Nadat inhoud in overeenstemming is gebracht met standaarden, kan er een detailrapport met informatie over de cursusdekking worden uitgevoerd. Hiervoor kies je Cursusrapporten in het configuratiescherm. Dit rapport bevat informatie met betrekking tot de realisatie van de doelen voor de cursus.
 • Tracering: Tracering wordt gebruikt om te zien welke bewerkingen andere gebruikers uitvoeren op een item. Via deze functie wordt bijgehouden wanneer een exemplaar van het bestand wordt gewijzigd of gelezen. Daarnaast wordt aangegeven welke gebruiker welke actie heeft uitgevoerd. Deze functie is nuttig voor het beheren van wijzigingen. Cursusleiders kunnen deze functie gebruiken om te controleren of studenten een item hebben gelezen.
 • Versies: Er wordt gewerkt met versies zodat bij samenwerking eerdere versies niet worden overschreven. Elke versie wordt opgeslagen als een afzonderlijke versie die kan worden uitgecheckt en ingecheckt om wijzigingen te beheren. Alleen gebruikers die een versie hebben uitgecheckt, kunnen wijzigingen doorvoeren in het bestand.
 • Metagegevens: er kunnen metagegevens worden toegevoegd aan een map zodat deze eenvoudig kan worden gevonden. De inhoud van de map kan eenvoudig kan worden geïdentificeerd door een beschrijving toe te voegen.

  Meer over metagegevens