Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae Turnitin®, offeryn trydydd parti, yn gwella cylch ysgrifennu myfyrwyr trwy hyrwyddo gwreiddioldeb a darparu adborth cyfoethog i fyfyrwyr.

Mynd i wefan Turnitin