Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Funksjonsinnstillingene for emnet ditt kontrolleres av egenskaper. For å få tilgang til emneegenskapene må du endre Redigeringsmodus til , og i kontrollpanelet må du utvide Tilpasning-delen og velge Egenskaper.

Oppgi et navn og en beskrivelse

Du kan redigere navnet på og beskrivelsen av emnet ditt. Dette navnet vises som emnenavnet, i hele Blackboard Learn. Beskrivelsen vises i emnekatalogen.


Bruk emneklassifiseringen

Du kan trygt ignorere disse feltene. Emneklassifiseringen er ikke en del av eller knyttet til kategorisering av emner i emnekatalogen. Når du oppretter emner, vises det en standard klassifiseringsverdi. Disse feltene ble brukt i tidligere versjoner av Blackboard Learn, men nå finnes de bare for å sikre bakoverkompatibilitet med Building Blocks og andre programtillegg.


Angi emnetilgjengeligheten

Du kan angi emner som tilgjengelig eller utilgjengelig. Hvis et emne er tilgjengelig, har alle brukere som deltar i emnet, tilgang til det. Hvis et emne er utilgjengelig, avgjøres tilgangen av emnerollen. Lærere, emnebyggere, undervisningsassistenter («TA-er») og sensorer kan se og få tilgang til utilgjengelige emner via Mine emner-fanen og emnelisten, men emnene er merket som utilgjengelig. Studenter har ikke tilgang til utilgjengelige emner – uavhengig av emnevarigheten. Utilgjengelige emner vises ikke i emnekatalogen.


Angi emnevarigheten

Emnevarigheten angir tidsperioden som studenter kan samhandle med emner i:

  • Kontinuerlig: Emnet er alltid tilgjengelig.
  • Velg datoer: Emnet er tilgjengelig i henhold til bestemte datoer. Emner kan ha en startdato uten å ha noen sluttdato. Tidspunktene for start og avslutning angis automatisk. Starttidspunktet er midnatt, og avslutningstidspunktet er 23.59.59. Etter sluttdatoen er ikke emner tilgjengelige for studenter, men ellers er de uendret.
  • Dager fra tilknytningsdatoen: Angi en tidsbegrensning for emner som gjelder fra datoen en student tilknyttes. Bruk dette alternativet for emner som gjennomføres i eget tempo.

Bruk semestre til å angi tilgjengelighet og varighet

Hvis institusjonen din har knyttet et semester til et emne – for eksempel «Høstsemesteret 2013» eller «Vinterperioden 2013» – kan du angi at disse forhåndsinnstilte datoene skal brukes for emner.

Når et semester er tilgjengelig for et emne, vises det flere alternativer sammen medAngi tilgjengelighet og Angi emnevarighet:

  • Bruk Semestertilgjengelighet: Emnet er tilgjengelig på semesterdatoene, men ikke før eller etter. Navnet på semesteret vises.
  • Bruk Semestervarighet: Emnet varer gjennom hele semesteret – fra den første dagen av semesteret frem til den siste. De faktiske datoene vises for det tilknyttede semesteret.

Kategoriser emnet

I emnekatalogen ser du alle emnene som tilbys via systemet og er gjort tilgjengelige for brukere av institusjonen din. Kategoriene i emnekatalogen opprettes og vedlikeholdes også av institusjonen din. Du kan legge til emnet i ditt i ett eller flere av kategoriene som vises i emnekatalogen.

Velg en katalogkategori, og bruk pilfunksjonene til å flytte kategorien til Valgte elementer-boksen. Du kan velge flere enn én kategori. Gjenta prosessen for å legge til enda en kategori. Emnet vises under de valgte kategoriene.Med Inverter valget kan du velge kategoriene som ikke er valgt, samt fjerne merkingen av kategoriene som er valgt. Bruk dette til å ekskludere én eller to kategorier uten å måtte velge alle de andre kategoriene.


Velg en språkpakke

Språkpakker endrer språket for knapper, titler og annen tekst som vises av systemet. Preferanser for språkpakker bestemmes på system-, emne- og brukernivå.

På systemnivå angir institusjonen din én språkpakke som systemstandarden. Dette er språkpakken som vises når ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

På emnenivå kan du angi en språkpakke som ikke er standardpakken, for gjøre så alle brukerne i et emne ser den samme språkpakken. Du kan for eksempel endre språkpakken, så den stemmer overens med et emne hvor det undervises i et annet språk.

På brukernivå kan individer velge foretrukket språkpakke selv – med mindre et språkpakkevalg er angitt som obligatorisk.

Tilpassede navn på innholdsområder og verktøy endres ikke av språkpakken. Disse verdiene forblir like for alle språkpakker. Standardnavnene i systemet er oversatt og vises på forskjellige måter i alle språkpakker.

Mer om hvordan du velger en språkpakke


Angi alternativer for emnefiler

Disse egenskapene er bare tilgjengelige hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring.

  • Standardkatalog for emnefiler: Søk eller bla gjennom etter katalogen som skal inneholde filene for dette emnet. Denne katalogen er standardplasseringen der filene lagres for emnet og ikke kommer i konflikt med innstillingen for Mitt innhold-startsiden.
  • Vis: Hvert element i Mitt innhold har en hurtigmeny som gir tilgang til de tilgjengelige handlingene. Når du arbeider i området for emnefiler i kontrollpanelet, konfigurerer det valgte alternativet menyen, slik at du ser enten alle Mitt innhold-alternativene som er tilgjengelige når du arbeider i Mitt innhold-fanen, eller bare de emnespesifikke alternativene.

Mer om Mitt innhold