Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De woordenlijst en woordenlijstbestanden

Je kunt aan elke cursus een woordenlijst met termen toevoegen. Elke vermelding bestaat uit een term en een bijbehorende definitie. U en uw instelling bepalen of de tool Woordenlijst beschikbaar is.

Als je van plan bent om een omvangrijke woordenlijst samen te stellen, kun je een bestand uploaden met alle of vrijwel alle termen en de woordenlijst indien nodig bijwerken met nieuwe termen. Je kunt de termen voor een woordenlijst ook één voor één toevoegen als het een korte woordenlijst betreft of wanneer je termen wilt toevoegen aan een bestaande woordenlijst.

Je kunt een woordenlijstbestand maken dat je vervolgens kunt uploaden door de termen en de bijbehorende definities op te nemen in een spreadsheet, bijvoorbeeld in Microsoft® Excel®. Je moet één term en één definitie per regel toevoegen, met de term in een eigen kolom en de definitie in de volgende kolom. Sla het bestand op met de indeling CSV (een bestand met door komma's gescheiden waarden). Je kunt desgewenst ook een eenvoudige teksteditor gebruiken om het woordenlijstbestand te maken. Ook dan moeten de term en definitie op één regel staan, maar moet je zelf een komma of tab toevoegen tussen de onderdelen. Sla het bestand vervolgens op in de indeling CSV of TXT.

Als het woordenlijstbestand klaar is, kun je het uploaden via de tool Woordenlijst. U hebt de mogelijkheid om een bestaande woordenlijst aan te passen of te vervangen.

als het geüploade bestand termen bevat die al in de bestaande woordenlijst staan, worden de termen in de bestaande woordenlijst vervangen.


Opmaak van woordenlijstbestand

In het csv-bestand wordt elke vermelding gescheiden door een harde return en worden de term en de definitie gescheiden door een komma.

Voorbeeld 1:

'Appel','Rood fruit.'

'Ui','Een groente'.

Hoewel het niet altijd nodig is de term en de definitie tussen aanhalingstekens te zetten, raden wij je aan dit wel te doen om fouten bij de verwerking te voorkomen.

Voorbeeld 2:

‘Appel’, ‘Een heerlijk stuk fruit, gebruikelijk <b>rood</b> van kleur Appels worden overal in de wereld geteeld en vormen een belangrijk religieus en mythisch symbool in diverse culturen. De Pacific Northwest-regio van de Verenigde Staten, met name de staat Washington, staat bekend om zijn appels.<br><br> De meeste verfijnde appelliefhebbers zijn het er echter over eens dat de beste appels afkomstig zijn uit het Hudson River Valley-gebied van New York. Dat is misschien ook de reden geweest dat New York City zijn bijnaam “The Big Apple” kreeg.'

'Uien','De ui is een smakelijke groente met groene stengels en een witte, gele of rode bol. Ga voor de beste uien naar de \'Uienhoofdstad van de wereld\', Elba, New York.'

Aanhalingstekens die in een definitie of term voorkomen, moeten met een escape-teken worden ingevoerd. Dit betekent dat het aanhalingsteken geïdentificeerd moet worden als deel van de definitie, anders wordt het teken gelezen als het einde van de definitie. Je kunt bij aanhalingstekens het escape-teken aangeven met een backslash (\') of een andere set aanhalingstekens (") gebruiken.

Batchbestanden

Batchbestanden zijn TXT-bestanden met grote hoeveelheden gegevens die je naar het systeem kunt uploaden. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor alle batchbestanden:

 • Elk bestand moet van een ondersteund type zijn: CSV of TXT. In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.
 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst. Bijvoorbeeld: "ENG_201"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet je een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"ENG_201\""
 • Gebruik een van deze scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als je AUTO selecteert, kan er maar één type scheidingsteken worden gebruikt in elk batchbestand. Bijvoorbeeld: "ENG_201","Engelse literatuur" of "ENG_201":"Engelse literatuur"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan. Bijvoorbeeld:
  "ENG_201","Engelse literatuur"
  of "ENG_201","Engelse literatuur"
 • Plaats geen lege regels tussen records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Een woordenlijstbestand uploaden of downloaden

Configuratiescherm > Cursustools > Woordenlijst

 1. Selecteer op de pagina Woordenlijst de optie Uploaden/downloaden om het menu te openen en selecteer Woordenlijst uploaden.
 2. Blader op de pagina Woordenlijst uploaden naar het gewenste bestand op je computer of opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.
 3. Selecteer een van de opties bij Huidige termen opslaan:
  • De termen in dit bestand toevoegen aan de woordenlijst: selecteer deze optie om de bestaande woordenlijst aan te vullen met een lijst met nieuwe termen. Wanneer een term in zowel de bestaande woordenlijst als het bestand staat, vervangt de definitie in het bestand de definitie in de bestaande woordenlijst. Wanneer dezelfde term twee keer of vaker in het bestand voorkomt, wordt de laatste definitie van de term in de woordenlijst geplaatst.
  • Alle termen in de woordenlijst verwijderen en vervangen door de termen in dit bestand: selecteer deze optie om de bestaande woordenlijst te verwijderen en te vervangen door termen in het bestand.
 4. Selecteer Verzenden.

Activeer de bewerkingsmodus om de termen te controleren voordat je de woordenlijst beschikbaar stelt aan studenten.

Een woordenlijst downloaden

Je kunt een woordenlijst downloaden om termen toe te voegen aan een andere cursus. Je kunt de woordenlijst offline aanpassen en vervolgens uploaden naar de andere cursus.

Wanneer je een woordenlijst downloadt, wordt er een gegevensbestand met komma's als scheidingsteken (CSV) gemaakt van de woordenlijst. Elke vermelding wordt gescheiden door een harde return en binnen elke vermelding worden de term en de definitie gescheiden door een komma.

Je kunt dit type bestanden bewerken in spreadsheetprogramma of in een teksteditor. Het uploaden lukt alleen als de opmaak van het bestand ongewijzigd is gebleven tijdens het aanpassen van de woordenlijst.

 1. Selecteer op de pagina Woordenlijst de optie Uploaden/downloaden om het menu te openen en selecteer Woordenlijst downloaden.
 2. Selecteer Downloaden op de pagina Woordenlijst downloaden.
 3. Selecteer Opslaan als in het pop-upvenster dat verschijnt en selecteer OK om het woordenlijstbestand op te slaan op je computer.

Een term toevoegen aan een woordenlijst

 1. Selecteer Term maken op de pagina Woordenlijst.
 2. Typ op de pagina Term maken de term die u wilt toevoegen plus de bijbehorende definitie. Gebruik eventueel de spellingcontrole in de editor.
 3. Selecteer Verzenden.

Een koppeling voor de woordenlijst toevoegen aan het cursusmenu

Je kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten direct toegang hebben tot de tool Woordenlijst. Je kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus en selecteer het pictogram Menu-item toevoegen boven het cursusmenu.
 2. Selecteer Toolkoppeling in het menu en typ een naam voor de koppeling.
 3. Selecteer Woordenlijst in het menu Type.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 5. Selecteer Verzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Sleep de koppeling eventueel naar een andere positie. Open het menu van de koppeling om de koppeling een andere naam te geven, te verwijderen of te verbergen voor studenten.