Visste du att en miljard människor globalt har en mental eller fysisk funktionsnedsättning? Eller att 12,9 procent av alla studenter i Nordamerika har någon form av funktionsnedsättning? Det är viktigt att säkerställa att alla dina kursdeltagare och andra du arbetar med förstår vad det är du vill förmedla.

Mer om tillgänglighet i utbildningssammanhang


De bästa metoderna för tillgänglighetsanpassning av all kommunikation

Oavsett om det gäller e-post eller Facebook kan du enkelt tillgänglighetsanpassa dina meddelanden med de här bästa metoderna för tillgänglighetsanpassning.

 • Skriv enkelt. Håll meningarna korta. Använd om möjligt ord (eller sammansättningar) med högst 1–2 stavelser. Använd förkortningar. Använd verktyg som Hemmingway Editor för att mäta textens läsbarhet.
 • Använd inte teckensnittsstilar eller färg som enda sätt att markera att något är viktigt. Försäkra dig om att du använder ett tillgängligt alternativ när du vill ge en tydlig visuell indikation. Använd ett utropstecken i slutet av en mening som är extra viktig. Utropstecken och frågetecken påverkar intonationen hos en skärmläsare. Detta innebär att verktyget inte kommer läsa ut ”frågetecken”, utan kommer istället läsa frågan i en ton som indikerar att det är en fråga.
 • Beskriv bilder med alternativ text. Du behöver inte lägga till ”bild av” eftersom hjälpmedlen redan vet att det är en bild. Var kortfattad, tydlig och beskrivande. Använd inte samma alternativtext för alla bilder, till exempel ”bild som illustrerar texten”. Det är meningslöst och gör det rörigt.
 • Skriv bildtexter om du inte kan lägga in alternativtext. Om du inte kan skriva alternativtext bör du se till att texten förmedlar all information så att bilden inte behövs för förståelsen.
 • Se till att länkar beskriver länkmålet. Varje länk ska utgöra en beskrivning av det användaren kan förvänta sig att hitta när han eller hon klickar på länken. Undvik att använda ”klicka här” eller ”läs mer”. Webbadresser eller URL:er är inte informativa och bör inte användas som beskrivningar. Gör istället texten beskrivande.
 • Tillgänglighetsanpassa bilagor. Du bör använda samma metoder för att tillgänglighetsanpassa bilagor. Mer information finns här: Tillgänglighet hos Blackboard.
 • Lägg in undertexter eller transkribera talet i videoklipp. Lägg in en länk till den transkriberade texten om du inte kan lägga in undertexter.
 • Lyssna på det meddelande du skrivit och kontrollera att det låter rätt. Använd text-till-tal-verktyg som finns på de flesta enheter och lyssna på meddelanden innan du skickar dem.

Tillgänglighet i sociala medier

Sociala medier är inte alltid tillgänglighetsanpassade. Det är svårt för skärmläsaranvändare att navigera i sociala medier, och det finns inte alltid rubriker, alternativtext till bilder och undertexter till filmer. Det innebär dock inte att du inte kan använda sociala medier. Det är där din målgrupp finns. Du bör se till att innehållet du skapar är så tillgängligt som möjligt så att du når hela målgruppen.

Använd de bästa metoderna för allt innehåll du skapar och tipsen du får här när du använder Facebook eller Twitter.

Facebook

 • Skriv in alternativa texter till alla bilder du lägger upp.
 • Lägg upp länkar till transkriberingar av talet när du lägger upp filmer.

Twitter

 • Beskriv för målgruppen vad som finns i dina Twittermeddelanden. Om Twittermeddelandena innehåller bilder, film eller ljud bör du lägga in prefix för det i början av meddelandet.
  • Bilder: [PIC]
  • Film: [VIDEO]
  • Ljud: [AUDIO]
 • Lägg in hashtaggar och omnämningar i slutet av Twittermeddelanden.
 • Använd kamelnotation i hashtaggar. Skriv varje ord i hashtaggar med inledande versal, till exempel #BlackboardTillgänglighet
 • Undvik textjargong som kan låta konstigt i en skärmläsare.