Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Video: Gradebook Overview


Watch a video about the gradebook

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Gradebook overview shows the grading interface.


ULTRA: Åpne vurderingsboken

Er du lærer? Da er du på riktig sted!
Er du student? Se vurderingsinformasjonen som er spesifikk for studenter.
Hvis du er administrator, bør du ta en titt på vurderingsinformasjonen som er spesifikk for administratorer.

Se hva du trenger for å vurdere i alle dine emner. Du kan eventuelt gå nedover i et emne og komme i gang.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Den globale Vurderinger-siden

Vil du se alt som må vurderes i samtlige av emnene dine?

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

I listen hvor navnet ditt vises, har du tilgang til alle dine vurderingsoppgaver i den globale Vurderinger-siden Velg tittelen for et element for å åpne det i et lag. Velg en innsending, og begynn å vurdere.

Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering. Vil du ha flere detaljer? Velg en tittel, og se alle funksjonene for arbeid og administrasjon.

Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke oppgaver, prøver og vurderte diskusjoner som ikke er levert, samt hvor mange studenter de kommer fra.

Hvis du deltar i emner som både lærer og student, ser du her informasjon for begge rollene.

Original- og Ultra-emnevisningene vises sammen i alfabetisk rekkefølge.

I Original-emnevisningen kan du fullføre vurderingsoppgaver i det originale grensesnittet for vurderingssenteret.

Vurderingsbok for emner

Er du klar til å vurdere?

Når du er i et emne, kan du åpne emnets vurderingsbok fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderingsbok-ikonet for å se alt emnearbeid som er tilknyttet emnet du er i.

Studenter føres opp i vurderingsboken når de tilknyttes emnet ditt. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og publisere vurderinger fra to steder:


ULTRA: Liste over elementer som kan vurderes

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsfunksjoner.

Listen over elementer som kan vurderes er standardvisning for emnets vurderingsbok. Her kan du se alt amnearbeid du har tilordnet, samt hvor langt du har kommet i vurderingsarbeidet. Du har også tilgang til administreringsfunksjoner.

Du kan Bytt til Studenter Tab for å se et overordnet bilde av hver Students engasjement.

Bestem hvilken visning du vil bruke. Bytte fra listevisning til visningen for studentrutenett.

Åpne elementer. Velg tittelen for et element for å åpne et nytt lag. Se hvem som har innsendinger som ikke er vurdert, samt hvem som ikke har fått vurderinger ennå. Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer. Du kan for øyeblikket bare gi vurdering til dagbokinnsendinger fra visningen for studentrutenett. Forbedringer i arbeidsflyt for dagbokvurdering pågår for øyeblikket.

Mer om innsendingslisten

Sjekk hvor langt du har kommet. Se hvor mange innsendinger du må vurdere, og hvilke vurderinger du må publisere. Fullført indikerer at du ikke har noen flere vurderingsoppgaver for det aktuelle elementet. Alt er gitt vurdering vises når alle innsendte forsøk er vurdert og publisert, men det kan hende at enkelte studenter ikke har sendt inn noe ennå og derfor ikke har vurdering.

Administrer vurderinger. Velg menyen for et element for å åpne administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Legg til rader Velg plussikonet der du vil legge til en rad:

 • Legg til elementer Legg til rader for emnearbeid, for eksempel vurderinger for deltakelse. Tittelen er begrenset til 255 tegn. Velg en vurderingsenhet, for eksempel poeng eller bokstaver.
 • Legg til beregninger: Legg til en rad for en beregning, for eksempel en gjennomsnittlig vurdering for oppgaven.
 • Legg til deltakelse: Legg til en rad for deltakelse. Når du har lagt til deltakelse, vises ikke «legg til»-alternativet i menyen igjen.

Endre rekkefølge på elementer. Trykk på Flytt-ikonet i raden for et element du vil flytte.  Flytt -ikonet er det samme som med de to parvise pilene. Den blir ikke synlig med mindre du holder markøren over den ønskede elementraden helt til høyre. Elementraden flyttes ikke med mindre du velger den ved å trykke på det tilhørende pilikonet. Bare da kan du dra og slippe det på den nye plasseringen.

Dra elementet til den nye plasseringen og slipp det. Rekkefølgen du velger, vises også i rutenettvisningen og på studentenes Vurderinger-sider. Det er for øyeblikket ikke mulig å flytte elementer i rutenettvisningen.

Mer om hvordan du endrer rekkefølge på listevisningen i vurderingsboken


ULTRA: Studenter-fane

Se informasjon om studentene og engasjementet deres i emnet ditt fra Studenter-fanen.

 1. Endre visning. Enkelt navigere mellom fanene Elementer som kan vurderes og Studenter for å se vurderingsoppgavene og oppdatert informasjon om studentene dine.
 2. Se studentinformasjon. Se en liste over studentene dine sammen med kolonnene for Student-ID, Brukernavn, Sist åpnet og Totalvurdering. For kolonnen Totalvurdering, må du konfigurere totalvurderingen for å få vurderinger som kan vises i vurderingspillene. Du kan sortere listen i stigende, synkende eller standard rekkefølge ved å klikke på det tilsvarende kolonneoverskrift-ikonet.
 3. Søk etter en student. Begrens søket til noen få bokstaver eller til forrnavn eller etternavn for å få best resultat. Du kan også søke etter student-ID og brukernavn hvis det sistnevnte er gjort synlig for institusjonen din.
 4. Angi visningen din. Bruk elementer per side-menyen til å velge hvor mange studentrader som skal vises på en side.
 5. Naviger i listen. Bruk menyen øverst eller nederst på siden for å flytte til de forrige og neste sidene i studentlisten.
 6. Tilrettelegginger og meldinger: Velg menyen med tre prikker ved slutten av hver studentrad for å vise eller opprette tilrettelegginger for en spesifikk student, eller for å sende direkte meldinger. 

Du kan også sortere listen etter kolonne ved å velge pilikonet ved siden av kolonnenavnet. Hver gang du velger et pilikon, endres den for å vise studentlisten i stigende, synkende eller standard rekkefølge.

Hvis du ikke ser noen informasjon under brukernavnkolonnen, kan du be administratoren om hjelp. Institusjonen din kan ha retningslinjer for personvern.

Velg studentnavn for å vise innsendingene deres på deres individuelle Studentkarakterer-side. I kolonnen Status kan du se det ferdige arbeidet ditt, elementer som må vurderes, og vurderinger du må publisere. Du kan også se vurderinger og tilbakemeldinger du har gitt, opprette tilrettelegginger og sende direkte meldinger.

Du kan velge elementer som må vurderes, og innsendingen åpnes.

Hvis du gir en vurdering direkte på studentvurderinger-siden, vises ikke overstyringsetiketten i denne visningen. Overstyringsetiketten vises på elementets innsendingsside.


ULTRA: Send meldinger fra studentlistevisningen

Fra studentlisten kan du sende en melding til alle i emnet ditt.

Velg menyen med tre prikker til høyre for en studentrad. Velg  Send melding til student-alternativet. Meldings panelet åpnes på høyre side av skjermen.

Meldinger du sender fra studentlistevisningen vises også på Meldinger-siden.

Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Studenter kan se, lese, og handle etter viktige kunngjøringer og emnemeldinger når de mottar en kopi i deres innboks. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi.

Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Hvis du velger navnet på en student fra listen, kommer du til Studentkarakterer-siden. Øverst til høyre kan du velge Send melding -knappen hvor du også kan sende en melding til den aktuelle studenten.

Mer om hvordan du sender meldinger


ULTRA: Legg til tilrettelegginger fra studentlistevisningen

Du kan angi tilrettelegginger for studenter på individuelt basis. Du kan frita studenter fra leveringsfrister eller tidsbegrensninger for oppgaver. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt.

Velg menyen med tre prikker til høyre for en studentrad. Velg  Tilrettelegginger-alternativet. Tilrettelegginger-panelet åpnes på høyre side av skjermen.

Hvis du velger navnet på en student fra listen, kommer du til Studentkarakterer-siden. Ved siden av navnet på studenten kan du velge menyen med tre prikk hvor du også kan åpne tilretteleggijgspanelet for den aktuelle studenten.

Når du har opprettet tilrettelegginger for en student, vises det et lilla merke foran studentens navn for å indikere at studenten har tilrettelegginger.

Du kan også gi enkeltstudenter unntak for spesifikke prøver eller oppgaver. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Unntak overstyrer de to innstillingene som gjelder for alle andre, men bare for den aktuelle oppgaven eller prøven.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver


ULTRA: Rutenettet for studenter

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere.

Hvis det finnes mer enn én student med samme navn, kan du velge en av studentenes profilbilde. Det åpnes et profilkort hvor du ser studentens ID. Dupliserte navn sorteres etter ID.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, ser du Anonym i alle studentenes celler. Du kan ikke gi eller redigere vurderinger.

Mer om anonym vurdering

Administrer kolonner. Velg en kolonnetittel for å få tilgang til administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Gi og administrer vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en celle for å åpne administreringsfunksjonene eller gi vurderinger. Velg en celle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innsendinger.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført.


ULTRA: Søk i vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen.

I rutenettvisningen kan du snevre inn visningen til bare å vise raden for én student, én kolonne eller en hel kategori, for eksempel oppgaver.

Du kan for eksempel søke etter en spesifikk student etter navn eller ID og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt.

Skriv inn ett eller flere tegn i søkefeltet. Søkeresultatene inneholder alle studenter, kolonner og kategorier det finnes treff for (i denne rekkefølgen). Velg noe i listen, eller snevre inn søket.

Når du har valgt noe, vises studentraden, kolonnen eller kategorien med kolonner. Velg X i søkefeltet for å gå tilbake til rutenettvisningen i den fullstendige vurderingsboken.

Du kan også søke etter spesifikke studenter eller grupper i innsendingslisten for et element.

Filtrer etter underordnede emner

Du kan filtrere Vurderingsbok-visningen basert på sammenslåtte emner. I studentrutenettvisningen velger du filter for å åpne panelet Filterkriterier. Filter vises bare hvis du har slått sammen emner. Alle studentene fra alle de underordnede emnene dine vises i det aktive filterområdet.

Når du velger underordnede emner i panelet, endres listen over studenter for å samsvare med registreringen i de underordnede emnene. Du kan velge ett eller flere underordnede emner.

Informasjonen øverst i panelet viser hvor mange emner du velger. Velg X for å skjule panelet og øke plassen du har til å se studentrutenettet. Velg Fjern alt for å fjerne avmerkingene.

Etter du har filtrert visningen, kan du bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene.


ULTRA: Innstillinger for vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsinnstillinger.

I vurderingsboken for emnet kan du legge til eller gjøre endringer i eksisterende innstillinger, så de passer til vurderingsmetodene dine. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne Vurderingsbokinnstillinger.

Panelet Vurderingsbokinnstillinger

Fra feltet Innstillinger for vurderingsboken-panelet kan du administrere vurderingsskjemaer og vurderingskategorier, legge til automatisk null poeng og opprette innstillinger for studentenes prestasjoner.

Studentresultater

Fra denne delen kan du justere aktivitetsprestasjonskriteriene som kreves for å motta varsler i aktivitetsstrømmen din som dager uten aktivitet eller begrense prosentkarakterer og deretter sender du disse varslene til studentene. Lenken til Vis klassens resultater-atferdsgrafikken er bare synlig for de aktuelle emnene med nok data til å fylle dem ut.

Velg Vis klassens resultater for å åpne den tilhørende grafikken og listen over studenter i emnet. Du kan velge en hvilken som helst student for å sjekke en individuell prestasjon.

Karakterskjemaer

Du kan gjøre endringer i standard karakterskjema. Du kan også se kategoriene i vurderingsboken og opprette og administrere vurderingsmatriser. Sist men ikke minst kan du opprette og administrere karakterbetegnelser for å overstyre en students samlede karakterer og gi automatiske nuller.

Kategorier

Når du oppretter elementer som kan vurderes, vises de automatisk i vurderingsboken, og de tilknyttes riktig kategori. Du kan bruke kategorier når du oppretter beregnede elementer, for eksempel gjennomsnitt for oppgaver.

Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke egendefinerte kategorier når du setter opp en samlet vurdering.

For å opprette en vurderingsbok-kategori, velg Innstillinger-ikonet. I Vurderingsbokinnstillinger-panelet, velg Legg til ny kategori og skriv inn et navn.

Hver gang du oppretter et vurdert element i emnet ditt, kan du endre vurderingskategorien, slik at elementet grupperes i en av de egendefinerte kategoriene i vurderingsboken. På Vurderingsbokinnstillinger-panelet velger du den egendefinerte kategorien i Vurderingskategori-menyen.

Mer om hvordan du oppretter prøver

Mer om hvordan du oppretter oppgaver

Notasjoner for totalvurderinger

Du kan opprette og administrere vurderingsnotasjoner for å overstyre studenters totalvurdering hvis prestasjonene deres faller utenfor det definerte skjemaet. Hvis du for eksempel har en student som har trukket seg fra emnet ditt midt i semesteret, kan du bruke en vurderingsnotasjon til å nevne studentens omstendigheter eller situasjon uten å tilordne noen faktisk vurdering.

Du kan opprette vurderingsnotasjoner på Vurderingsbokinnstillinger-panelet. For å ta i bruk en vurderingsnotasjon kan du gå tilbake til rutenettet i vurderingsboken og velge cellen med totalvurderingen for en student. Velg notasjonen i menyen. Cellen blir grå for å vise at du har overstyrt totalvurderingen.

Hvis du vil fjerne en overstyring, kan du velge cellen for den aktuelle studentens totalvurdering og deretter velge Angre overstyringen. Totalvurderingen tilbakestilles til beregningen av totalvurderingen som er angitt for emnet.


ULTRA: Laste ned og laste opp vurderinger

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere din nedlastede fil inn i en applikasjon slikt som Microsoft ® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre ad hoc-beregningsmessig arbeid.

Du kan laste opp en vurderingsfil du har arbeidet med frakoblet og oppdatere din vurderingsbok.

Mer om å arbeide frakoblet med vurderinger


ULTRA: Gi null poeng automatisk

Du kan velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk. Deretter kan du gi vurderinger som vanlig.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng manuelt. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Du legger inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

I vurderingsboken kan du velge Innstillinger-ikonet for å gå til Vurderingsbokinnstillinger. Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk.

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng er aktivert som standard i nye Ultra-emner.

Velg deretter Gi null poeng. Alt sent arbeid får automatisk null poeng. Den totale poengsummen for de berørte studentene oppdateres.

Automatisk tildeling av null poeng på vurderingsboksiden

I listevisningen viser studentenes vurderingspiller «0» når de ikke har sendt inn noe og leveringsfristen er passert. Automatisk null-etiketten vises ved siden av vurderingspillene. Fullført-etiketten vises også, siden du ikke har noe å vurdere. Null poeng publiseres automatisk.

Vurderingsbok-siden i rutenettvisningen vises kolonnetitler i rødt når leveringsfristen er passert. «0» og Automatisk null vises i studentenes celler.

Studentene kan sende inn arbeid sent for å få oppdatert vurderingene sine. Det kan være lurt å ta med informasjon om hvordan sene innsendinger vurderes, i instruksjonene for elementet eller i emneplanen. Når en student sender inn noe etter leveringsfristen, blir den automatiske tildelingen av null poeng fjernet. Det vises en etikett om sen levering sammen med datoen og tidspunktet for innsendingen.

Denne innstillingen får ingen innvirkning for studenter med tilrettelegging av leveringsfrist. Du kan legge til tilrettelegging av leveringsfrister for å fjerne en automatisk tildeling av null poeng. Null poeng gis automatisk for arbeid hvor leveringsfristen er passert, når du legger til nye studenter eller grupper i emnet ditt.

Hvis et gruppemedlem har en tilrettelegging av leveringsfristen, gjelder den for hele gruppen. Ingen i gruppen får null poeng automatisk når leveringsfristen er passert.

Mer om tilrettelegging av leveringsfrister

Deaktiver automatisk tildeling av null poeng

Du kan når som helst deaktivere innstillingen for automatisk tildeling av null poeng. Fjern avmerkingen for automatisk tildeling av null poeng på panelet Vurderingsbokinnstillinger. Velg deretter et alternativ:

 • Behold eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk
 • Fjern eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk

Null poeng gis ikke automatisk lenger. Hvis du har fjernet alle forekomster av null poeng som er gitt automatisk, oppdateres de berørte studentenes totale poengsum.

Endre leveringsfristen

Du kan endre leveringsfristen for elementer som allerede har blitt automatisk tildelt null poeng, i vurderingsboken. Du får en melding om konsekvensene:

 • Hvis du flytter leveringsfristen til en dato i fremtiden: Eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk, fjernes.
 • Hvis du endrer leveringsfristen til en dato i fortiden: Nå er elementet sent, og null poeng blir gitt automatisk.

Hvis du velger Avbryt, brukes den originale leveringsfristen.