Tilgjengelige spørsmålstyper

For øyeblikket kan de følgende spørsmålstypene opprettes i prøver og oppgaver i emnet ditt:

  • Beregn
  • Langsvar
  • Manglende ord og Skriv inn flere manglende ord
  • Paring
  • Flervalg med flere riktige svar
  • Flervalg med ett riktig svar
  • Sant/usant