Slett forsøk og legg til unntak

Når det oppstår spesielle omstendigheter, har du to måter å løse innsendingsproblemer på. Du kan fjerne prøveforsøk eller legge til unntak.

Fjern et forsøk

Hvis du vil, kan du fjerne enkeltstudenters prøveforsøk. Det aktuelle forsøket fjernes fra vurderingsboken, og studenten kan ta prøven på nytt.

Unntak for oppgaver/prøver

Du kan gi enkeltstudenter unntak for spesifikke prøver. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle prøven er skjult for andre studenter. Unntak overstyrer de to innstillingene som gjelder for alle andre, men bare for den spesifikke prøven.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.