Last ned vurderinger

For å akselerere vurderingsprosessen kan du laste ned studentenes oppgaveinnsendinger og se dem i frakoblet modus. Du kan laste ned alle eller en utvalgt innsending som en ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet. Hver innsending lagres som en separat fil med hver students brukernavn.

Dine UA, tilretteleggere, og vurdere kan også laste ned innsendte oppgaver.

Du kan laste ned innhold og filer som studentene oppretter og legger ved i redigeringsprogrammet for innsendinger.

Du kan ikke laste ned innhold og filer som er vedlagt i oppgavespørsmål. For eksempel, hvis en oppgave kun har Langsvar-spørsmål vil ikke studenters svar bli lastet ned. Du kan heller ikke laste ned diskusjoner, gruppearbeid eller anonyme innsendinger.

Velg Last ned fra disse områdene i vurderingsboken:

  • Listevisning: Elementets Innsendinger side > menyen i overskriftsraden
  • Rutenettvisning: Elementets meny
On the left, the Submissions page is open with the three dots menu highlighted and the "Download all" option on screen. On the right, the gradebook's grid view is open with an item's menu on screen and the "Download All" option highlighted.

Last ned Last ned oppgave-/prøvefiler-side

Last ned Last ned oppgave-/prøvefiler-siden velger du Navn- eller Dato-kolonneoverskriften for å sortere innsendingene.

The Download Assessment Files page is open with the checkbox next to the "Name" column clicked and highlighted. The checkbox next to the names of the students who submitted their assessments are selected too.
  1. Kryss av ruten ved siden av Navn-kolonnen for å velge alle innsendinger eller velge innsendinger individuelt. Hvis du velger alle, bare innsendinger med filer og tekst fra studenter i redigeringsprogrammet inkluderes i ZIP-filen.

    Hvis du har tillatt flere forsøk, inkluderes filene for alle forsøk for hver student.

  2. Velg Opprett ZIP-fil for å starte prosessen.
  3. I popup-ruten velger du Send. Filen opprettes i bakgrunnen, og du går automatisk tilbake til Innsendinger-listesiden eller -rutenettvisningen. Prosessen tar litt tid basert på filstørrelsen.

Du får en e-post og en emnemelding når ZIP-filen er klar for nedlasting til datamaskinen. På emnet ditt Meldinger-siden eller i e-posten din, velger du Last ned nå-lenken.

The Messages page is open with 1) a course message on screen and 2) the "Download now" option highlighted.

Hvis du sletter e-posten og emnemeldingen med lenken for å laste ned filen, må du kjøre nedlastingen på nytt. ZIP-filen blir værende i systemet inntil det utføres en rutinert systemopprydding – hver 90. dag eller mer – eller til en administrator manuelt sletter den. Kontakt administratoren din hvis du trenger mer informasjon.


Se innholdet i ZIP-filer

Windows- og Mac-maskiner har innebygde funksjoner for å se og pakke ut komprimerte ZIP-filer. Du kan finne ut mer i hjelpen for operativsystemet på datamaskinen din.

Når du pakker ut filen, vises det en mappe med filer for hver innsending. For enkel identifisering så er brukernavn inkludert automatisk i filnavnene.

A ZIP file is unzipped and shows a folder with the files for each submission. Usernames, dates of submission, file's names and types of files are highlighted.

Filer som er inkludert i ZIP-filen

TXT-fil: Hvis en student brukte redigeringsverktøyet for å fullføre vurderingen, vises innsendings teksten i en TXT-fil. Du finner også informasjon om innsendingen, for eksempel dato innsendt. Husk: Innhold og filer som legges ved i vurderingsspørsmål, lastes ikke ned.

Innsendingsfiler: Hvis studenten har lastet opp én eller flere filer som innsending, vises de sammen i listen. En students innsending kan for eksempel inneholde et Word-dokument, en bildefil og en lysbildepresentasjon. Husk: Hvis du har tillatt flere forsøk, inkluderes filene for alle forsøk for hver student.

Kombinasjon: Studenter kan legge inn tekst og legge ved filer i redigeringsverktøyet for å fullføre innsendingen.