Last ned vurderinger fra vurderingsboken

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Men elementer med anonym vurdering kan ikke velges og inkluderes ikke i den nedlastede filen.

Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere den nedlastede filen i et program som Microsoft® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre beregninger.

Disse kolonnene inkluderes i nedlastede filer:

 • Etternavn, fornavn og brukernavn
 • Student-ID, forrige tilgang og tilgjengelighet
 • Vurderingskolonner
 • Deltakelse
 • Manuelt inkluderte elementer
 • Beregninger

Arbeidsflyten for nedlasting

Velg ikonet med nedoverpilen i vurderingsboken for å åpne Last ned vurderingsbok-panelet.

Select the gradebook download icon. The Download details page opens on the right

Velg det du vil:

 • Last ned hele vurderingsboken eller utvalgte kolonner.
 • Velg filtype for filen du laster ned. Datafiler er kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS).
 • Velg hvor du vil lagre filen. Du kan lagre filen på enheten du bruker, eller velge Bla gjennom for å velge en mappe i Mitt innhold.

Mer om hvordan du lagrer filer i Mitt innhold

Når du velger Velg kolonner, vises det en liste med kolonner. Merk av for kolonnene du vil laste ned. Velg Vis mer-lenken for å se alle kolonnene i vurderingsboken.

Download gradebook panel

Du kan også inkludere tilbakemelding i den nedlastede filen når du velger en enkeltkolonne. Merk av for Inkluder tilbakemelding for den valgte kolonnen. Hvis enkeltelementet du valgte, er en oppgave eller prøve, vises det bare tilbakemelding hvis du har publisert vurderingen. For vurderte diskusjoner og elementer som er lagt til manuelt, vises det tilbakemelding for alle vurderingsstatusene: publisert, klar for publisering og ikke vurdert.

Hvis du har tilordnet en vurdering og lagt til tilbakemelding, men senere har overstyrt den aktuelle vurderingen, vises ikke tilbakemeldingen i den nedlastede filen for enkeltkolonnen.

Vurderingsstatuser

Når du laster ned hele vurderingsboken, inkluderer filen vurderinger du har publisert eller er klar til å publisere. Tilbakemelding inkluderes ikke. Totalvurderinger inkluderes hvis du har konfigurert dem i vurderingsboken.

Vurderinger du har gitt, vises som poeng, bokstaver eller prosentverdier, avhengig av hvordan du har valgt å vise hvert vurdert element i vurderingsboken. Kolonneoverskriften inneholder vurderingsvisningen.

Example of a downloaded gradebook spreadsheet

Det tas med mer informasjon:

 • Pågår: En student har åpnet elementet, men har ikke fullført det.
 • Ikke vurdert: Du har et forsøk du kan vurdere.
 • Ikke vurdert (vurdering): Du har gitt og publisert en vurdering, og ett eller flere forsøk er klare for vurdering.
 • Klar til publisering (vurdering): Du har gitt en vurdering, men har ikke publisert den.

Du kan laste ned vurderingsboken selv om du ikke har opprettet noen elementer med vurdering. Hvis du fullfører et emne, kan du ikke laste ned vurderingsboken lenger.


Last opp en fil til vurderingsboken

Du kan laste opp vurderingsfiler du har arbeidet med utenfor nettet, og oppdatere vurderingsboken. Last ned vurderingsboken for å laste opp en riktig formatert fil. Deretter kan du redigere filen med dataene du vil laste opp.

I den nedlastede filen må du sørge for at du tømmer eventuelle celler du vil legge til en ny vurdering i. Hvis for eksempel «Klar til publisering» vises med en vurdering, må du fjerne teksten og vurderingen.

Velg ikonet med oppoverpilen i vurderingsboken for å åpne Last opp vurderingsbok-panelet.

Upload gradebook panel

Du kan dra en fil fra datamaskinen og slippe den på opplastingsområdet på opplastingspanelet. Du kan også bla gjennom filene dine eller bruke en du har lagret i Mitt innhold.

På dette panelet kan du gå gjennom listen over kolonner du har endret i filen du vil laste opp. Fjern avmerkingen for eventuelle data du vil ekskludere fra opplastingen.

Upload select items to the gradebook

I rutenettvisningen er kolonner med vurderingsendringer fremhevet i noen sekunder for å vise hvor det er gjort endringer.

Eventuelle tillegg eller endringer du har gjort i ikke-publiserte vurderinger i filen, vises som overstyringer i vurderingsboken. I studentlistevisningen kan du åpne innsendingen for en student og eventuelt velge Angre overstyringen. Hvis du endrer en publisert vurdering i filen, må du publisere vurderingen på nytt.

Hvis du fullfører et emne, kan du ikke laste opp filer til vurderingsboken lenger.

Retningslinjer for filformater

Du kan bare laste opp filer i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Husk: Last ned vurderingsboken for å laste opp en riktig formatert fil. Deretter kan du redigere filen med dataene du vil laste opp.

For å kunne synkronisere eksterne data med data i vurderingsboken må du bruke unike identifikatorer for alle studenter og kolonner i vurderingsboken. Den unike identifiatoren som brukes for hver student, er vedkommendes brukernavn. Den unike identifikatoren som brukes for hver kolonne, er kolonnens ID-nummer. Kolonners ID-numre genereres av systemet og bør ikke endres eller slettes.

Du kan legge til kolonner uten kolonne-ID i filen du laster opp, for å lage nye kolonner i vurderingsboken. Men du må legge til en vurdering for minst én student, slik at kolonnen blir gjenkjent og lastet opp. Systemet legger til en kolonne-ID. Du kan redigere kolonnen etter at den vises i vurderingsboken, for å legge til den totale poengsummen.

Se feil

Når du har lastet opp en fil, vises det en liste over feil hvis du har gjort endringer som får negativ innvirkning på vurderingsboken. Du blir også varslet om ugyldige brukernavn. Velg Se feildetaljer-lenken for å finne ut mer.

Example of upload gradebook errors

For enkelte feil hvor du har fjernet vurderinger, må du velge et resultat.

Eksempler:

Du er i ferd med å fjerne noen vurderinger med forsøk. Velg et resultat:

 • Bevar vurderingen
 • Alle forsøk vises som innsendt, men ikke vurdert.

Du er i ferd med å fjerne noen overstyrte vurderinger med forsøk. Velg et resultat:

 • Bruk forsøksvurderingene
 • Alle forsøk vises som innsendt, men ikke vurdert.

For enkelte feil kan kan du fortsette å laste opp elementer med en advarsel om at enkelte data med feil kan føre til uønskede virkninger.

Upload gradebook override notice