Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Hvor starter jeg vurdering?

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Vil du se hvor mange elementer som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke elementer som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eventuelt kan du velge elementet på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn elementer.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Gi, rediger og publiser vurderinger

Du kan gi, redigere og publisere vurderinger fra de tre følgende stedene:

 1. Innsendingslisteside for et element
 2. Siden for studentens innsendinger
 3. Celle i rutenettvisningen for studenter

Innsendingslisteside for et element

Velg et element i vurderingsboken for emnet ditt for å begynne å vurdere det. Siden med listen over innsendinger åpnes sammen med en liste over alle tilknyttede studenter.

Du kan for øyeblikket bare gi vurdering til dagbokinnsendinger fra visningen for studentrutenett. Forbedringer i arbeidsflyt for dagbokvurdering pågår for øyeblikket.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, vises det en melding om at anonym vurdering pågår. Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult, og en generell silhuett brukes i stedet for studentbilder.

Mer om anonym vurdering

Hvis du har aktivert parallellvurdering, ser du det når vurderere har forsøk å vurdere, og når du har vurderinger å fullføre.

Mer om parallellvurdering

Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Når du søker etter student, kan du legge til to eller flere bokstaver, fornavn eller etternavn. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart til neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk. For innleveringer som ikke samles inn via nettet, må du velge navnet til en student for å starte vurderingsprosessen.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Content and settings-lenken for å gå tilbake til oppgave- eller prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. Det vises ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om dette innholdet, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere innholdet med deg og de andre i klassen. Samtalen vises bare sammen med det relevante elementet.

Det vises en liten sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Last ned innsendinger. For å akselerere vurderingsprosessen kan du laste ned studentenes oppgaveinnsendinger og se dem i frakoblet modus. Du kan laste ned alle eller en utvalgt innsending som en ZIP-fil.

Mer om nedlasting av innsendinger

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om overstyrte oppgaver

Mer om for flere forsøk

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Du gir bare vurderinger direkte på siden for innsendingslisten. Når du har skrevet inn en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre den. Du kan også gi tilbakemelding. Manuelt tilføyde elementer med vurdering publiseres umiddelbart. Hvis du har gjort elementet synlig for studentene, kan de se vurderingene sine.

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for en oppgave eller prøve. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Tilbakemeldingspanel

Åpne et forsøk. På Innsending -siden velger du tilbakemeldings-ikonet for å åpne tilbakemeldings-panelet. Panelet forblir på samme sted mens du blar gjennom oppgaven og legger til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Mer om å legge til tilbakemeldinger og vurderinger for gruppeoppgaver


Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat

Bb Annotate

Du kan bruke Bb Annotate for innebygd vurdering i emnene dine. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.


Bb Annotate arbeidsflyt for vurdering

På siden Oppgaveinnsending, åpnes støttede filtyper i nettleseren. Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kildekode (Java, PY, C, CPP, osv.)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makroer, som Visual Basic støttes ikke.

Merknadsøkter varer bare en time Du får en advarsel før økten utløper. Merknader, tilbakemeldinger og filer lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Animerte GIF-filer viser bare den første rammen i PDF-visningsprogrammet for merknadsformål. Last ned innsendingen for å se den animerte GIF-filen.

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har sendt inn en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned. Oppgaveinnsendinger opprettet via redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

Fra 10. desember 2020: Hvis den innsendte filen (ikke konvertert) er større enn 300 MB, vil behandlingen stoppes, for å garantere å unngå datatap og for å sikre god ytelse.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari.

Editing menu

Som en del av den endrede svarutformingen, vises menyen på bakgrunn av skjermstørrelsen. På middels og liten skjerm, Dokumentvisning-innstillinger viser sidetallet du ser på. Merknadsverktøy stables under Vis merknadsverktøy-Ikonet. På små skjermer er innholdsbiblioteket skjult.

Innstillinger for dokumentvisning

A. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, eller Merknad visninger for innsendingen.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer: Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

Merknader

E. Merknadsverktøy: Velg hvert verktøy for å se verktøyegenskapene.

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på innsendingen med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Bilde Eller Stempel: Velg et forhåndsdefinert stempel eller opprett ditt eget tilpassede stempel eller bilde som skal legges til i innsendingen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte i innsendingen. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velge Linje, Pilen, Rektangel, Ellipse, PolygonOg Polylinje. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.

F. Kommentar: Gi tilbakemelding i kommentarer. Kommentarene dine vises i en panel ved siden av innsendingen.

Studentene har tilgang til de kommenterte filene, men de kan ikke legge til merknader i innsendingene sine.

G. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

H. Søk: Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

I. Innholdsbibliotek: Opprett en bank med gjenbrukbare kommentarer. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan også legge til kommentarer direkte på innsendingssiden fra menyen. Velg plusstegnet for å legge til en ny kommentar i innholdsbiblioteket. Du kan  plassere kommentarer, kopiere til utklippstavle, redigere eller slette innhold fra biblioteket. Skriv inn nøkkelord eller fraser for å søke etter lagrede kommentarer.

Innholdsbiblioteket er bare tilgjengelig i SaaS-miljøer.

Merkepenn: Velg spesifikke deler av innsendingen som skal utheves. Når du fremhever tekst i innsendingen, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen.

Siden for studentens innsendinger

Åpne studentinnsendinger fra siden med innsendingslisten i vurderingsboken for emnet.

All submissions made by an individual student

Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Velg en vurdering og så tilbakemeldingsikonet for å legge til en kommentar med forslag, oppmuntring og generell tilbakemelding om innsendingen. Åpne menyen for å publisere vurderingen eller slette innsendingen. Du kan også gi studenten et unntak for denne oppgaven eller prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Hvis studenter laster opp filer, kan du gi merknader direkte på filene med Bb Annotate.

Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Hvis du har inkludert spørsmål i en oppgave eller prøve, kan du åpne menyen for et spørsmål og velge Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer som får innvirkning på alles oppgaver/prøver. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer og gir ny vurdering for spørsmål

Publiser nå eller senere. Du kan gjøre vurderinger og tilbakemeldinger tilgjengelig for studentene etter hvert som du vurderer innsendingene. Åpne menyen og velg Publiser. På siden med innsendingslisten ser du Publiser ved siden av vurderingene du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det.

Husk: Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hva ser studentene? Når du har vurdert oppgaver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også se oppgaver, innsendinger, tilbakemelding og vurderinger på Emneinnhold-siden.

Om Bb Annotate

Legg til vurderinger i studentnettvisning

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingen i listevisningen.

Hvis mer enn én student har samme navn, blir navnene ordnet etter student-ID-er. Profilkortene viser brukernavn hvis institusjonen din tillater det.

Gradebook grid view.

Tilordne og administrere vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en kolonne for å åpne administreringsfunksjonene og gi vurderinger. Velg en celle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innleveringer, for eksempel ved innleveringer som ikke samles inn via nettet. Vi anbefaler at du gir vurdering til innsendinger som ikke samles inn via nettet, fra listevisningen.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført sammen med en grønn hake.


Vurderingspiller

I innstillingspanelet for de ulike vurderte elementene kan du velge hvordan studentene skal se vurderingen:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent
Grades organized by letter

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

Som standard vises vurderingspillen i fem farger. De fem fargene representerer ytelsen og vises for alle rollene. Det høyeste poengområdet er grønt, og det laveste er rødt. Du kan ikke tilpasse fargene for prosentverdiene.

Fargene tilordnes til disse prosentverdiene i emnet og vurderingsboken:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød
Course grades for an individual student

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Institusjonen din kan ikke deaktivere eller aktivere farger på en emne-for-emne-basis. I deaktivert tilstand vises vurderingspillen med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.

Course grades for an individual student

Last ned og last opp vurderinger

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere din nedlastede fil inn i en applikasjon slikt som Microsoft ® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre ad hoc-beregningsmessig arbeid.

Du kan laste opp en vurderingsfil du har arbeidet med frakoblet og oppdatere din vurderingsbok.

Mer om å jobbe i frakoblet modus med vurderinger


Gi automatisk null poeng

På panelet Vurderingsbokinnstillinger kan du velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk, og du kan vurdere det som vanlig.

Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk.

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng er aktivert som standard i nye Ultra-emner.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng manuelt. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Mer om automatisk tildeling av null poeng

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Som underviser kan du legge inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet